Readspread.com

News and Article

INVESTORY Mobile Exhibition on School 2017

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม “INVESTORY Mobile Exhibition on School 2017”  ปี 2สนับสนุนเยาวชนไทยรู้จักการออมและวางแผนการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าสนับสนุนเยาวชนไทยรู้จักการออมและการวางแผนการเงินผ่านกิจกรรม “INVESTORY Mobile Exhibition on School 2017” ต่อเนื่องปีที่ 2 ซึ่งจำลองนิทรรศการจาก INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน หลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปีแรก โดยในปีนี้จะเดินสายเข้าถึงโรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 15 โรงเรียน คาดมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถึง 40,000 คน
            นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ทางการเงินหรือ financial literacy แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ตามวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”  โดยได้ปลูกฝังเรื่องการออมตั้งแต่ระดับเยาวชนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำแหล่งความรู้สำหรับเยาวชนและประชาชน ได้แก่ ห้องสมุดมารวย และพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดสร้างขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนนอกห้องเรียน ในรูปแบบ Interactive Self-Discovery Museum ซึ่งเต็มไปด้วยสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมจำลองเกมซื้อขายหุ้นเสมือนจริงให้นักเรียนได้ทดลองลงทุนอีกด้วย  “สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นนิทรรศการชุดที่จำลองมาจากเนื้อหาบางส่วนใน INVESTORY น้องๆ จะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานไปกับการวางแผนการเงินและการใช้เงินอย่างรู้คุณค่า ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่น้องๆ ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป” นางเกศรา กล่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้จัดกิจกรรม “INVESTORY Mobile Exhibition on School 2017” ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสถาบันการศึกษา โดยจำลองเนื้อหานิทรรศการจาก INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการออมและการวางแผนทางการเงินให้แก่กลุ่มนักเรียนทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เน้นการมีส่วนร่วมค้นหาคำตอบอย่างสนุกสนานผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยในปีนี้จะนำนิทรรศการเคลื่อนที่ดังกล่าวไปจัดตามโรงเรียนต่างๆ  จำนวน 15 โรงเรียน คาดว่าจะมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40,000 คน
นอกจากนี้ INVESTORY ร่วมกับสวนดุสิตโพลในการจัดทำงานวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้เงินของเยาวชนระดับมัธยมศึกษา อายุ 11-19 ปี ผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 300 คน พบว่า กว่า 30 % สนใจทำงานพิเศษหลังเลิกเรียน เพื่อหารายได้เพิ่ม และกว่า 40% มีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เยาวชนในปัจจุบันเล็งเห็นความสำคัญของการออมและการวางแผนทางการเงินมากขึ้น
สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ด้านการวางแผนการเงิน รวมทั้งสัมผัสประสบการณ์การลงทุนซื้อขายหุ้นผ่านเกมจำลองเสมือนจริง สามารถเข้าเยี่ยมชม INVESTORY เพื่อเรียนรู้ได้อย่างเต็มรูปแบบ ที่ชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.set.or.th/investory

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.