Readspread.com

News and Article

INVESTORY

รวมพลังกำจัดศัตรูร้ายทางการเงิน ที่ “INVESTORY”

INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกของประเทศไทย โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกคาราวานความรู้ไปที่สถาบันการศึกษาทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในกิจกรรม “Mobile Exhibition on School” ปีนี้ตั้งเป้าปลูกฝังนิสัยเด็กไทยให้ใส่ใจการออม และการวางแผนการเงิน จำนวน 15 โรงเรียน ภายใต้แนวคิด “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล” โดยน้องๆ จะได้เรียนรู้และฝึกฝนการเป็นฮีโร่ทางการเงิน ผ่านชุดนิทรรศการเกม และสื่อการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 นี้
สถาบันการศึกษาที่สนใจนำคณะนักเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY สามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ www.set.or.th/INVESTORY หรืออีเมล INVESTORY@set.or.th ไม่มีค่าใช้จ่าย

About Post Author

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.