Readspread.com

News and Article

โครงการ “Kids Read” ประจำปี 2560

บริติช เคานซิล จับมือ ธนาคารเอชเอสบีซีประเทศไทย สร้างเสริมทักษะการอ่านสำหรับเยาวชนในโครงการ  “Kids Read” ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

บริติช เคานซิล ร่วมกับ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย  เปิดตัวโครงการสร้างทักษะการอ่านสำหรับเยาวชน “KidsRead” ประจำปี 2560 หวังส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่เยาวชนทั้งใน และนอกห้องเรียน โดยในปีนี้มีโรงเรียนรัฐบาลระดับประถม ส่งครูภาษาอังกฤษเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรวม 8 โรงเรียน พร้อมเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2560

โครงการ KidsRead เป็นโครงการที่บริติช เคานซิลพัฒนาขึ้นโดยการสนับสนุนของธนาคารเอชเอสบีซี มีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่ช่วงประถมวัยและพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยส่งเสริมให้เยาวชนไทยอ่านหนังสือภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างและความรู้ใหม่ จากหนังสือนิทานภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงในระดับสากล จากการศึกษาพบว่า การเริ่มฝึกฝนทักษะการอ่านตั้งแต่วัยเยาว์จะช่วยกระตุ้นจินตนาการและกระบวนการคิด รวมทั้งช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจอีกด้วย นอกจากนี้ การอ่านยังช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับภาพและสัญลักษณ์ และสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับภาษา ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เด็กอ่านหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคุณครูสอนภาษาอังกฤษในหัวข้อต่าง ๆ เช่น เทคนิคการนำหนังสือนิทานภาษาอังกฤษไปใช้ในห้องเรียนเทคนิคการสอนอ่านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนระดับประถม และกิจกรรมชุมชนสำหรับนักเรียน ครู ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป ในสถานที่ชุมชนสาธารณะ และกิจกรรมแข่งขันการอ่านสำหรับนักเรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ปีนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 8 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) โรงเรียนชนะสงคราม, โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์), โรงเรียนวัดโสมนัส, โรงเรียนประถมนนทรี, โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา และโรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย ตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 11 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลระดับประถมศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และมีนักเรียนที่ผ่านโครงการ KidsRead แล้วกว่า 2,000 คน

มร. แอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการบริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 65 ปีที่บริติช เคานซิลทำงานเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักรในประเทศไทย เรามีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับธนาคารเอชเอสบีซีในการพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนโดยเฉพาะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน โครงการ KidsRead ถือเป็นความร่วมมือทางวัฒนธรรมอันยอดเยี่ยม ซึ่งได้นำเอาความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษของสหราชอาณาจักรมาใช้เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่เยาวชนไทย

ด้านนางวรนันท์ สุทธปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารเอชเอสบีซีประเทศไทย กล่าวเสริมว่า ธนาคารเอชเอสบีซีให้ความสำคัญกับเรื่องการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับเรื่องการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่ยั่งยืน สำหรับในประเทศไทย ธนาคารได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนด้านการศึกษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ โครงการด้านการศึกษาของธนาคารฯ มีจุดมุ่งหมายช่วยให้เยาวชนได้พัฒนาตัวเองเต็มศักยภาพ เพื่อที่เขาจะสามารถช่วยเหลือสังคมและชุมชนที่ใหญ่ขึ้นต่อไป ธนาคารเอชเอสบีซีใช้งบประมาณกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ (1.7 พันล้านบาท) ต่อปีเพื่อลงทุนในโครงการด้านพัฒนาการศึกษาต่างๆทั่วโลก โดยมีพนักงานของเราหลายพันคนร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการดังกล่าว ธนาคารเอชเอสบีซีมีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ Kids Read ที่ไม่เพียงช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังช่วยปลูกฝังการรักการอ่านและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก ๆ กับผู้ปกครองอีกด้วย

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.