Readspread.com

News and Article

โครงการ M Heart: Walking Library

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่ได้มีอยู่แค่ในตำรา ในงาน Make Mind by Heart ปั้นหัวใจด้วยฝีมือ Creative Market

 ก้าวสู่ปีที่ 2 ของโครงการ “M Heart Walking Library โครงการห้องสมุดมีขา” หนึ่งในโครงการ M Heart ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง โครงการ M Heart: Walking Library จัดขึ้นเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนไทย เสริมความรู้นอกตำราเรียนพร้อมต่อยอดความรู้เพิ่มเติมจากสถานศึกษา และเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ โดยงานในครั้งนี้ ทางบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงาน Make Mind by Heart ปั้นหัวใจด้วยฝีมือ Creative Market  ภายใต้โครงการ M Heart : Walking Library Startup Innovation for New Gen and Startup Experimental DIY3

ศิริลักษณ์ ไม้ไทย กรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือของการจัดงาน Make Mind by Heart ปั้นหัวใจด้วยฝีมือ Creative Market ในครั้งนี้ ทาง เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ที่ได้รับทุน “เพชรในชัยพฤกษ์”  ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ความรู้ในด้านทฤษฏีและฝึกฝนทักษะในกระบวนการคิด การต่อยอดความคิดในเชิงสร้างสรรค์อีกทั้งยังสามารถนำไปปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้ทาง เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้จัดวิทยากรให้ความรู้ในเชิงการตลาด ทั้งเรื่องการสร้างแบรนด์จากผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานความคิดด้านความเป็นไทยสู่สากล การจัดการภาพลักษณ์ด้านการจัดตกแต่ง Display สินค้า และการนำเสนอผลงาน ซึ่งนักศึกษาได้นำความรู้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาในโครงการทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่จัดขึ้น และนำไปพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป”

รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน จึงทำให้เกิดโครงการต่างๆภายใต้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีกระบวนการบ่มเพาะองค์ความรู้ในรูปแบบใหม่ ที่สร้างให้นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก อันได้แก่ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งต่างมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเยาวชนรุ่นใหม่ให้เกิดทักษะกระบวนการทางความคิดไปสู่การปฏิบัติจริงในเชิงสร้างสรรค์ได้”

น้องๆนักศึกษาได้นำผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ อาทิ  เม็ดเจลน้ำหอมรูปไข่, สวนในโหลแก้ว, เทียนหอม, สครับผิวจากธรรมชาติ, สบู่ผสมใยบวบ และผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากพัฒนากับองค์การสวนพฤกษ์ศาสตร์ อาทิ น้ำหอมกระจายกลิ่นดอกมหาหงส์, ชาเขียวอู่หลง กลิ่นดอกมหาหงส์, ชามหาหงส์ เป็นต้น มาออกร้านจัดจำหน่ายในงาน Make Mind by Heart ปั้นหัวใจด้วยฝีมือ Creative Market นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบรางวัลให้กับน้องๆนักศึกษา อาทิ รางวัลชนะเลิศ, รางวัล The Best Seller, รางวัลขวัญใจมหาชน, รางวัล Best Visual Merchandising Display เป็นต้น

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังคงสานต่อโครงการ M Heart: Walking Library มุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมที่ดีเช่นนี้ต่อไปในอนาคต

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.