Readspread.com

News and Article

MCOT AWARDS 2017

นักศึกษาสวนสุนันทา ไอเดียแจ๋ว! หยิบสารานุกรมไทย ผลิตรายการสร้างสรรค์สังคม
คว้ารางวัล MCOT AWARDS 2017

อสมท ดำเนินกิจกรรมตอบแทนสังคม ในโครงการ “U.มี IDEAS” ปี 2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ผู้เป็นต้นกล้าที่จะเติบโตไปเป็นผู้ผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพในแวดวงสื่อสารมวลชน ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมเพื่อผลิตรายการ อย่างสร้างสรรค์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ มาร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาสร้างสรรค์ผลงานการผลิตรายการ ภายใต้หัวข้อ “๙ ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน” เพื่อชิงรางวัล “MCOT  AWARDS 2017 ซึ่งผลงานการผลิตรายการที่สามารถคว้ารางวัล MCOT  AWARDS 2017  ได้รับทุนการศึกษา 1 แสนบาทไปครอง คือ ผลงานการผลิตรายการ “Kids Can Do คิด(ส์)ทำได้” จากนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์  ปี 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่นำแนวคิดจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  มาผลิตรายการที่สร้างสรรค์สังคมด้วย

นางสาวพรวษา ภักตร์ดวงจันทร์ หรือ แตงไทย หนึ่งในสมาชิกเจ้าของผลงาน “รายการ Kids Can Do  คิด(ส์) ทำได้” บอกถึงจุดเริ่มต้นการผลิตรายการว่า “ในฐานะที่ทีมพวกเราทั้ง 4 คน เรียนด้านสื่อสารมวลชน และกำลังจะเป็นผู้ผลิตสื่อรุ่นใหม่ในอนาคต การผลิตรายการอย่างสร้างสรรค์ ถือเป็นความรับผิดชอบของคนที่ทำงานในด้านนี้  เพราะสิ่งที่ทำสามารถส่งผลกระทบต่อคนได้จำนวนมาก ดังนั้นการที่จะผลิตรายการออกไปต้องผ่านกระบวนการความคิดที่ดี และคำนึงถึงบุคคลผู้รับสาร รวมกับคำว่าสร้างสรรค์ คือ การทำและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ และมีประโยชน์ต่อผู้คน”

สำหรับการผลิตรายการ “Kids Can Do คิด(ส์) ทำได้” ภายใต้หัวข้อ ๙ ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน แตงไทยและเพื่อนในทีมได้ทำการศึกษาโครงการต่างๆ ของรัชกาลที่ 9 ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก จนได้พบโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยแตงไทยได้เล่าถึงที่มาของรายการว่า “พวกเราได้ทำการศึกษาถึงที่มาของสารานุกรมฯ ทำให้ได้ทราบว่ารัชกาลที่ 9 มีพระราชประสงค์ให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนขึ้น เพื่อให้คนในประเทศ ได้มีความรู้ขั้นพื้นฐานในด้านสาขาวิชาต่างๆ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การผลิตสื่อครั้งนี้ พวกเราจึงเลือกที่จะใช้สารานุกรมไทยฯ มาเป็นหัวใจหลัก ในรูปแบบของเกมโชว์ที่มีชื่อว่า “Kids Can Do คิด(ส์) ทำได้” ซึ่งเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกมาร่วมรายการ จะใช้สารานุกรมไทยฯ เป็นตัวช่วยหลักในการทำภารกิจ ดังนั้นรายการของพวกเราจะเปรียบเสมือนตัวกลางในการเผยแพร่ความรู้ที่มีอยู่ในสารานุกรมไทยฯ พร้อมๆกับการมอบความสนุกสนานให้ผู้ชม รวมถึงทำให้เกิดความสนใจ และตระหนักถึงคุณค่าสารานุกรมไทยฯ มากยิ่งขึ้น”

แม้โครงการ “U.มี IDEAS” ที่ อสมท จัดขึ้น จะมีการจัดอบรมระยะเวลาเพียง 3 วัน 2 คืน  แต่ อสมท  ได้มอบความรู้และประสบการณ์มากมายให้ผู้เข้าอบรม นับเป็นการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพสื่อสารมวลชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนของประเทศอย่างยั่งยืน “การที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมโครงการ “U.มี IDEAS” ได้สร้างเสริมประสบการณ์และความรู้ต่างๆที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน และที่สำคัญคือได้รับมิตรภาพจากเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจเหมือนกันและสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ได้ ซึ่งสิ่งที่ได้รับจากโครงการทั้งหมดนี้ สามารถนำไปต่อยอดให้กับหนูและเพื่อนๆทุกคนที่เข้าอบรม ได้ก้าวไปเป็นผู้ผลิตสื่อที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพเพื่อสังคมต่อไปในอนาคต ถือเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากๆที่ได้เข้าร่วมโครงการ “U.มี IDEAS” ของ อสมท ค่ะ” พรวษา หรือ แตงไทย กล่าว
สามารถติดตาม โครงการ “U.มี IDEAS” และ ผลงานรายการจากสุดยอดไอเดียของพรวษากับเพื่อนๆ เหล่านักศึกษาไทยได้ทาง www.facebook.com/UmeIdeas/

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.