Readspread.com

News and Article

TK park 12+1

TK park 12+1

อุทยานการเรียนรู้ TK park เดินหน้าสู่ปีที่ 13 ด้วยผลงานการสร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้ที่มีชีวิต
ให้เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด "ห้องสมุดมีชีวิต" จากพื้นที่ต้นแบบที่ชั้น 8
เซ็นทรัลเวิลด์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลความร่วมมือสู่ 43 แห่งในพื้นที่ 27 จังหวัด
มุ่งมั่นสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศไทย
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของห้องสมุดรูปแบบเดิม สู่พื้นที่ที่เติมเต็มการเรียนรู้ในยุคสมัยใหม่
โดยเชื่อมโยงหนังสือ สื่อ ดนตรี และกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อการเติมเต็มกระบวนการสร้างสังคมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและยั่งยืน

            ในวาระครบรอบ 13 ปีครั้งนี้ อุทยานการเรียนรู้ TK park เตรียมพร้อมจัดงาน "12+1"
ในช่วงระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2561 นำเสนอนิทรรศการ "12+1: Make the Conversation"
และกิจกรรมพิเศษ "TK Cafe" ไฮไลท์พลังบทสนทนา 31 หัวข้อ จากเสียงเล็กๆ
ที่มีความหมายในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมด้วยแนวคิดที่ว่าทุกๆ คนในวงสนทนาคือพลังบวกหนึ่งที่เพิ่มขึ้น
นำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ที่ไม่รู้จบ
            นอกจากนั้นยังจัดโปรโมชั่น “1+1” เพียง 5 วันเท่านั้น ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2561
สมัครสมาชิกใหม่ หรือ ต่ออายุสมาชิก TK park ในราคาพิเศษ สมัคร 1 ฟรี 1 ทันที และพิเศษสุด
สำหรับน้องๆ ที่อายุครบ 13 ปีสมัครสมาชิกฟรี ที่ TK park ชั้น 8 Central World

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.