Readspread.com

News and Article

Warwick Science ชูแนวคิด Personal Coaching

ผลสำรวจชี้ทั่วโลกต้องการแพทย์ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ Warwick Science ชูแนวคิด Personal Coaching ปั้นเด็กวิทย์เข้าโปรแกรมอินเตอร์สู่ตลาดโลก

ผลสำรวจเกี่ยวกับอาชีพแห่งอนาคตผ่านสื่อต่างๆทั่วโลก อาทิ CNBC, US News, MSN money ชี้อาชีพในวงการแพทย์และสุขภาพ วิศวกรรม รวมทั้งวิทยาศาสตร์ยังคงเป็นกลุ่มอาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการ อย่างมากเพราะมีอิทธิพลต่อชีวิตและสุขภาพ รวมทั้งวิวัฒนาการความก้าวล้ำนำหน้าในด้านต่างๆ อีกทั้ง เป็นอาชีพที่สร้างเม็ดเงินได้สูง โดยการเข้าสู่อาชีพเหล่านี้ต้องเริ่มจากการ เลือกเรียนสายวิทย์และเตรียม ตัวล่วงหน้าตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยม
ทางด้านนายเกรียงศักดิ์ ไชยวินิจ หรือครูบี ผู้ก่อตั้ง Warwick Institute โรงเรียนเตรียม อินเตอร์จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ และเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ได้ให้มุมมองแก่เด็กๆ ที่สนใจเรียนสายวิทย์ในงานเปิดตัวโครงการ Warwick Science โรงเรียนเตรียมอินเตอร์จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ สายวิทย์

“ในอนาคตอันใกล้นี้อาชีพด้านสุขภาพจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด ยิ่งเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ aging society หมอเก่งๆ จึงเป็นที่ต้องการในทุกแห่งทั่วโลก รวมทั้งความต้องการวิศวกรที่มีความสามารถมาสร้างเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์ผู้มีมุมมองที่แตกต่างที่ จะลุกขึ้นมาสร้างสรรค์วิทยาการความเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมาย นับเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าและเป็นที่ต้องการในทุกวงการซึ่งอาชีพเหล่านี้สามารถเดินทางไป ทำงานได้ทั่วโลกจึงเป็น โอกาสที่ดีและดึงดูดใจสำหรับนักศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียนจบภาคอินเตอร์จะมีโอกาสก้าวไปได้ไกลกว่าในโลกการทำงานระดับนานาชาติ เพราะได้ทั้งวิชาชีพที่เรียนมาผนวกกับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ” นายเกรียงศักดิ์ กล่าวและเพิ่มเติมว่า

“แม้ยุคสมัยเปลี่ยนไป แต่คณะยอดฮิตตลอดกาลของนักเรียนสายวิทย์ก็ยังคงเป็นคณะวิศวกรรม ศาสตร์ แพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ เป็นต้น แต่สิ่งที่ อยากให้นักเรียนได้พิจารณาก่อนการตัดสินใจเลือกเรียนในคณะใดๆ ก็ตาม คือควรค้นพบความชอบของ ตนเองให้ได้ก่อน และควรหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาชีพในฝันของตัวเองอย่างครบถ้วนก่อนการ ตัดสินใจเลือกเรียน เพื่อทบทวนดูว่าอาชีพนั้นตรงกับความเป็นตัวเองหรือไม่ และควรเตรียมตัว อย่างไรเพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นๆ ได้จริง”

  “อย่างเช่นคนที่อยากเป็นหมอ ควรรู้ว่าต้องเรียนหนัก ทำงานหนัก และต้องมีจิตใจเสียสละ อุทิศตนอย่างสูง และหากใฝ่ฝันจะเป็นหมอก็ต้องเรียนให้โดดเด่นตั้งแต่ชั้นมัธยมเพื่อให้สามารถ สอบเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในคณะแพทยศาสตร์ได้ และยิ่งหากต้องการเรียนภาคอินเตอร์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานได้ทั่วโลก ก็ควรเตรียมตัวตั้งแต่ชั้น ม.3-4 และเพิ่มพูนความรู้ทางภาษา อังกฤษมากขึ้น”

ด้าน ดร.อนุศักดิ์ ไชยแจ่ม หรือครูนุ ผู้อำนวยการโครงการ Warwick Science และเป็น อาจารย์ผู้สอนวิชาเคมี กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเข้าเรียนภาคอินเตอร์ไม่ใช่เรื่องยาก หากมีการเตรียมตัว และการวางแผนที่ดี Warwick Science มองเห็นความสำคัญในเรื่องการเตรียมพร้อม ให้กับนักเรียนทั้ง เรื่องการวางแผนการเรียนและการสอบอย่างเหมาะสม เริ่มตั้งแต่การแนะแนวให้ข้อมูลความรู้ด้านการ ศึกษาและอาชีพอย่างครบถ้วน สอนการวิเคราะห์และเทคนิคในการทำข้อสอบ รวมไปถึงการเตรียม portfolio และฝึกฝนวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้เด็กค้นพบตัวเอง ทำงานอย่างเป็นระบบ และก้าวไปสู่ ความสำเร็จที่เราตั้งเป้าหมายกันไว้ เราเชื่อว่าการเตรียมตัวที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งซึ่งทาง Warwick Science ยังใช้แนวคิดการเป็น the best personal coaching เพื่อวางแผนให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลและลงลึก กับเด็กทุกคนในชั้นเรียน เพื่อไปให้ถึงความต้องการที่แท้จริงของเด็กและช่วยให้เด็กไปถึงฝัน จากหลักสูตร การเรียนการสอนที่ ผ่านการวิเคราะห์วางแผนและทดสอบมาแล้วว่าเด็กคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จนั้น เขาต้องทำอย่างไร  เมื่อครูรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของเด็ก ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือเด็กได้อย่างดี ยิ่งขึ้น”

ด้าน นางสาวปณิชา เจติยานุวัตร หรือครูติวเตอร์ รองผู้อำนวยการโครงการ Warwick Science และเป็นอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ กล่าวเสริมว่า “ครูผู้สอนในยุคปัจจุบันต้องทำมากกว่าการ สอน  เรามีทีมครูที่เก่งๆ และเชี่ยวชาญพร้อมที่สร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนแต่ละคน ความโดดเด่นของ Warwick Science คือเราต้องการให้เด็กได้เรียนในภาควิชาที่เขาอยากเรียนจริงๆ เราทำ analysis ให้เด็ก เห็นชาร์ตในอนาคตว่าหากสอบติดคณะนี้จะเป็นอย่างไร และรู้ว่าเขาต้องทำให้ดีมากขึ้น ครูทุกคนใช้ หลักสูตรเดียวกัน ไปในทิศทางเดียวกัน จึงเป็น quality control ไม่ว่าเรียนกับครูคนไหนก็ success ได้ เหมือนกัน คณาจารย์ที่คร่ำหวอดในตัวข้อสอบสามารถคาดการณ์แนวข้อสอบได้แม่นยำ เราสอนให้เด็กคิด ไม่ใช่สอนให้มานั่งทำโจทย์ มีการสร้างโครงสร้างเนื้อหาที่แข็งแรงและสอดคล้องกับตัวข้อสอบ”

สถิติที่ผ่านมาของนักเรียน Warwick Institute มากกว่า 85% สามารถสอบเข้าเรียนต่อภาค อินเตอร์คณะต่างๆ ของจุฬาฯขธรรมศาสตร์ได้ นอกจากนี้ปัจจุบันนิสิตโปรแกรมอินเตอร์วิศวะ จุฬาฯ หรือ ISE ยังเป็นนักเรียน Warwick Institute ถึง 25%

ทั้งนี้ปัญหาที่สำคัญของนักเรียนไทยยุคนี้คือ ยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิต ขาดความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพในสายที่ตนเองเรียนมาว่ามีมากน้อยแค่ไหน มีการแตกแขนงสายงานออกไปอีกอย่างไร และในแต่ละสายงานนั้นๆ มีศักยภาพในการเติบโตไปในทิศทางไหนอย่างไรบ้าง ทำให้ไม่สามารถวางแผน การเรียนได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งมีการใช้เวลาสำหรับเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยน้อยเกินไป

ทุกวันนี้เด็กสายวิทย์ฯ จำนวนมากไม่รู้ว่างานด้านวิศวกรรมแตกแขนงไปมากกว่า 40 สาขา โดยมีสาขาที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง อาทิ พลังงาน สิ่งแวดล้อม คอมพิวเตอร์ ปิโตรเลียม ไฟฟ้า ยานอวกาศ เคมี วัสดุ เครื่องกล และชีวเคมี นอกจากนั้นนักเรียนแพทย์เก่งๆ ที่เก่งและมีความสามารถ ทางด้านภาษาก็สามารถเดินทางไปทำงานได้ทั่วโลกด้วยค่าตอบแทนที่สูงมาก ส่วนผู้ที่เรียนจบสาขา วิทยาศาสตร์ที่เก่งด้านภาษาก็สามารถไปทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศได้มากกว่า 50 สาขา อาทิ โปรแกรมเมอร์ นักสำรวจ นักเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งเป็น ผู้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ผลิตสินค้า และบริการเพื่อตอบสนองต่อการใช้ชีวิตและความต้องการที่ สมบูรณ์แบบให้กับคนในสังคมได้อีกด้วย

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.