Readspread.com

News and Article

ร่วมวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกกำลังกายด้วยมวยไทย

ผนึกกำลัง “ร่วมวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกกำลังกายด้วยมวยไทย”

 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทรอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ประธานสภามวยไทยโลก (World Muaythai Council) นายจิระศักดิ์ อวกาศจักรวาฬ ประธานกรรมการบริษัท มวยไทย ไอ.กล้า (iGLACompany Limited) และนายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ร่วมลงนาม เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการ
งานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกกำลังกายด้านมวยไทยให้ก้าวไปสู่ระดับโลก ณ ห้องประชุม 530สำนักงานอธิกาบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นและ อ.นพ.ชนินทร์ ล่ำซ่ำคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ร่วมเป็นสักขีพยา
นศ.นพ.อุดม กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามีความยินดีที่จะร่วมสร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อไปสนับสนุนสุขภาวะที่ดีของประชาชนและศักยภาะของนักกีฬามวยไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และผลักดันกีฬามวยไทยให้ไปสู่ระดับโลก”พลเอก เชษฐา กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถใช้ศิลปะมวยไทยได้ดีมากถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง แต่ในปัจจุบันประเทศต่างๆได้หันมาสนใจกีฬามวยไทยมากขึ้นดังนั้นการที่เรามีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะเข้ามาช่วยสนับสนุนกีฬามวยไทยด้วยความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาก็จะเป็นส่วนหนึ่งให้นักกีฬามวยไทยสามารถแข่งขันในระดับสากลได้”

นายจิระศักดิ์ กล่าวว่า “แม่ไม้มวยไทย มีทั้งหมด 252 ท่าบริษัทได้ผลิตหลักสูตรการเรียนการสอนมวยไทยด้วยเทคนิคโมชั่นแคปเจอร์แอนิเมชั่นซึ่งประเทศทั่วโลกต้องนำไปใช้ในการศึกษาเรียนรู้แล้ว ก็อยากจะขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆที่สนใจการออกกำลังกายด้วยกีฬามวยไทยเพื่อสุขภาพอีก 4 กลุ่ม ดังนี้
1.กลุ่มเด็กและเยาวชน ออกกำลังกายหน้าเสาธงและชั่วโมงพลศึกษา
2.กลุ่มหนุ่มสาว เพื่อสุขภาพและการลดน้ำหนัก
3.กลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง
4.กลุ่มผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพและบำบัดโรค
และหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพของคนในชาติในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้เป็นอย่างดี”นายแพทย์บุญ กล่าวว่า “การที่กีฬามวยไทย จะก้าวไปสู่โอลิมปิคได้นั้นต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือองค์ความรู้ทางวิชาการและหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นทียอมรับ จึงจะสามารถนำไปเผยแพร่ให้กลุ่มคนต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ก็หวังว่ามหาวิทยาลัยมหิดลจะช่วยผลักดันในส่วนของวิชาการนี้ได้เป็นอย่างดีและทำให้กีฬามวยไทยก้าวไปสู่ระดับโลกได้”

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.