Readspread.com

News and Article

JAS ASSET ร่วมทุน โรงพยาบาลวิมุต เปิดตัวบิ๊กโปรเจกต์ “SENERA ViMUT HEALTH SERVICE” ทุ่มงบกว่า 40 ล้าน! ตอบรับประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด ภายใต้การดำเนินงานของโรงพยาบาลวิมุต ในเครือ พฤกษาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดงานพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อดำเนินการจัดตั้ง “SENERA ViMUT HEALTH SERVICE” โครงการศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพสำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ
JAS ASSET ร่วมทุน โรงพยาบาลวิมุต

โดยตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ SENERA SENIOR WELLNESS ถนนคู้บอน เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ในด้านการป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ และการให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและพึ่งพิงสูง โดยภายในงาน ยังได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และ นายแพทย์ กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการบริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ท่ามกลางสักขีพยาน ณ โรงพยาบาล วิมุต พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว มีอัตราการเติบโตเป็นอันดับ 3 ในทวีปเอเชีย รองจากประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น โดยประเทศไทยได้เข้าใกล้สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และในปัจจุบันปี พ.ศ. 2565 สำนักงานสถิติแห่งชาติ เคยคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว และในปี พ.ศ. 2573 ถึงร้อยละ 26.9 ของประชากรทั้งประเทศ ประเทศไทยได้จัดให้ความสำคัญในการดูแลสังคมผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ และเร่งรัดเพื่อให้เกิดความพร้อมในเรื่องนี้ในทุกภาคส่วน จึงเป็นจุดริเริ่มของโครงการศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพสำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ “SENERA ViMUT HEALTH SERVICE” แห่งนี้เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายโครงการต่อไปในอนาคต

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ระดับแถวหน้า ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญในการสร้างคอมมูนิตี้มอลล์ เราใส่ใจให้ความสำคัญในกลุ่มชุมชน ครอบคลุมทุก เจนเนอเรชั่น ทั้งกลุ่มคนวัยทำงาน กลุ่มครอบครัว และยังได้ริเริ่มเข้าถึงในกลุ่มผู้สูงอายุโดยมุ่งเน้นในการดูแลด้านสุขภาพ ในปัจจุบันด้วยการดำเนินชีวิตที่รีบเร่ง แต่ละครอบครัวต่างมีภาระหน้าที่รับผิดชอบ ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ไม่มีเวลาดูแลคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง ซึ่งอาจจะเกิดภาวการณ์เจ็บป่วย หรือต้องการคนดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ เราเริ่มจัดตั้งโครงการ SENERA SENIOR WELLNESS โครงการที่ตอบโจทย์ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ โครงการแรกของประเทศไทยที่ติดกับคอมมูนิตี้มอลล์ (JAS GREEN VILLAGE)

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์

ซึ่งโครงการฯเองได้มีการออกแบบก่อสร้างตามแบบมาตรฐานข้อกำหนดใหม่ที่กฎหมายประกาศใช้ล่าสุด และในส่วนความร่วมมือที่สำคัญกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเราคือ ViMUT WELLNESS SERVICE ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของโรงพยาบาลวิมุต ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนอันดับต้นๆ ที่มีความครบครัน มีมุมมองในการดูแลผู้สูงอายุที่ตรงกันกับเรา โดยตระหนักถึงการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ใส่ใจถึงสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิต ต้องการให้การดูแลตั้งแต่ระยะก่อนเจ็บป่วยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเมื่อเจ็บป่วยก็สามารถดูแลได้อย่างครบวงจร ทำให้เกิดการร่วมมือครั้งสำคัญในการจัดตั้ง “SENERA ViMUT HEALTH SERVICE” โครงการศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพสำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ โดยตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ SENERA SENIOR WELLNESS เพื่อบรรลุผลสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น โดยในส่วนของ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) นั้น นอกจากรับผิดชอบในส่วนของการจัดสรรพื้นที่ ทำเล และออกแบบก่อสร้างพัฒนาโครงการทั้งระบบแล้ว ยังรวมไปถึงส่วนรับผิดชอบการให้บริการต่างๆทั้งโปรเจกต์อีกด้วยครับ”

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการบริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด ในเครือ พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวต่อว่า “โรงพยาบาลวิมุต มีแผนการเติบโต เพื่อเป็น TRUSTED HEALTH & WELLNESS Platform โดยขยายงาน เริ่มจากโรงพยาบาลวิมุตที่เน้นการรักษาพยาบาลในรูปแบบโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ คือ รักษาโรคยาก ซับซ้อน และโรคทั่วไปได้ ต่อขยายโดยเปิดศูนย์ฟื้นฟู และดูแลสุขภาพของครอบครัว วิมุต เวลเนส เซอร์วิส อีกหลายๆแห่ง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเป็นศูนย์สุขภาพทั้งส่วนคนไข้ใน คือ พักฟื้นฟู หลังผ่าตัด หรือ หลังการเจ็บป่วยด้วยโรคสมอง หัวใจ ที่ต้องการ การดูแลใกล้ชิด

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล

จนถึงอยู่พักยาวลักษณะ NURSING HOME ในลักษณะที่ต้องพึ่งพิงระดับสูง รวมทั้งมีบริการแบบผู้ป่วยนอก เช่น กายภาพบำบัด SENIOR DAY CARE และคลินิกทั่วไป ฯลฯ โดยมีอุปกรณ์เครื่องมือการดูแลผู้ป่วย มีบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการการแพทย์ (Lab) เพื่อวินิจฉัยโรค และศูนย์กายภาพที่ให้บริการครบครัน เพื่อป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ และให้การดูแลถึงบ้าน โดยจะนำระบบ Digital Health Technology มาสนับสนุนบริการให้เข้าถึงชุมชนให้มากขึ้น ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ทีมงานวิชาชีพทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ เพื่อสร้างบริการที่มีมาตรฐาน และเป็นสถานบริการที่พึ่งพิงได้ของทุกกลุ่มอายุ ทั้งครอบครัว โดยการขยายบริการศูนย์สุขภาพนี้ สอดคล้องกับแผนงานของ SENERA SENIOR WELLNESS ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) จึงเกิดความร่วมมือ จัดตั้ง SENERA ViMUT HEALTH CENTER เพื่อเป็นศูนย์บริการในโครงการ SENERA ที่คู้บอนเป็นแห่งแรก และมีแผนงานที่จะจัดตั้งบริการนี้ในโครงการ SENERA ที่กำลังขยายตัวต่อไปในอนาคตด้วย

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.