Readspread.com

News and Article

 มูลนิธิ วีวี แชร์ ร่วมแบ่งปันอาหาร ลดปริมาณอาหารขยะ

ประเทศไทยเรามีศักยภาพเป็นผู้ส่งออกอาหารเป็นอันดับ 12 ของโลก แต่กลับมีตัวเลขของผู้ประสบสภาวะขาดสารอาหารราว 5.4 ล้านคน หรือประมาณ 7.4 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ จากการสำรวจขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คำถามคือ ในขณะที่ประเทศไทยมีกำลังผลิตอาหารพอที่จะเลี้ยงคนทั้งประเทศ และเหลือเฝือที่จะนำอาหารส่งออกขายไปยังต่างประเทศ แต่ทำไมยังมีผู้อดอยากและขาดสารอาหารในประเทศไทย
มูลนิธิ วีวี แชร์

            ความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นหนึ่งในคำตอบที่ชัดเจนที่สุดสำหรับปัญหานี้ แต่ในขณะเดียวกันปัญหาขยะอาหารหรือการบริหารจัดการอาหารเหลือทิ้ง ก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่สะท้อนให้เห็นว่าในมุมหนึ่งของประเทศเรามีอาหารเหลือกินเหลือใช้มากมาย  แต่ยังขาดความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการอาหารเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อมนุษย์

โดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่าในปี 2560 ประเทศไทยเรามีขยะอาหารคิดเป็นร้อยละ 64 ของปริมาณขยะทั้งหมด หรือคิดเฉลี่ยการสร้างขยะอาหารอยู่ที่ 254 กิโลกรัมต่อคนต่อปี

            “เมื่อเรามองผู้คนในสังคมเราจะเห็นว่า คนกลุ่มหนึ่งมีอาหารเหลือกิน เหลือทิ้งมากมายในแต่ละวัน ในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งอาหาร เราจึงคิดว่าปัญหาช่องว่างทางสังคมด้านอาหารนี้เราจะจัดการอย่างไรได้บ้าง เราจะสามารถนำอาหารที่เหลือจากคนกลุ่มหนึ่ง มาให้คนอีกกลุ่มหนึ่งได้อย่างไร

            เราจึงก่อตั้งมูลนิธิ วีวีแชร์ (VV SHARE)   โดยมีจุดประสงค์เป็นตัวกลางระหว่างผู้มีอาหารเหลือ กับผู้ขาดอาหาร หรือหน่วยงานผู้บริจาค และผู้รับบริจาคมาพบกัน เพื่อใช้ประโยชน์ของอาหารที่เหลือจากวงจรธุรกิจอาหาร มาให้แก่องค์กรที่จัดสรรอาหารสำหรับผู้ยากไร้ ให้อาหารที่ผลิตออกมาเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุดด ซึ่งนอกจากจะช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ต้องการอาหารแล้วยังมีส่วนช่วย ลดปริมาณขยะอาหาร และเพิ่มโอกาสทางโภชนาการ ให้กับผู้ด้อยโอกาสอีกด้วย” ศรินทร เมธีวัชรานนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ วีวี แชร์ กล่าว

            นับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิ ก็ได้มีบริษัท องค์กร และมูลนิธิที่ทำโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมาเข้าร่วม สนับสนุนด้านต่างๆ มากมาย เช่น เขตศาสนปกครองคาทอลิกเชียงราย, วัดคาทอลิกแม่พระแห่งมวลชนนานาชาติ(โครงการหยดน้ำอันชื่นใจ)จังหวัดเชียงราย, เขตศาสนปกครองเชียงใหม่, มูลนิธิดอกไม้ป่าจังหวัดเชียงใหม่, Tops Market และ  Lotus’s ให้การสนับสนุนอาหารให้แก่ผู้ยากไร้

ทำให้ในทุกๆ วัน จะมีรถรับส่งอาหารที่ใกล้หมดอายุ แต่ยังสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย เช่น ผัก เนื้อสัตว์ อาหารกล่อง นม และสินค้าเพื่อการบริโภค จากหลายสาขาของห้าง Tops Market และ  Lotus’s เพื่อไปแจกจ่ายแก่ คนในชุมชนต่างๆ โดยประกอบไปด้วยศูนย์และชุมชนต่างๆในกทม และจังหวัดใกล้เคียง 54 แห่ง,จังหวัดเชียงใหม่ 12 แห่ง,ศูนย์สงเคราะห์จังหวัดเชียงราย 4 แห่งและชุมชนอีก 31 ชุมชน ,ชุมชนในจังหวัดสกลนคร 4 แห่ง

นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่มูลนิธิ วีวี แชร์ ได้ดำเนินการ จนถึง 2 มิถุนายน 2565 ได้มีการนำอาหารทั้งหมด 45,081.61 กิโลกรัมและ 18,328 กล่อง รวมทำอาหารได้ถึง 137,704 มื้อ เพื่อแจกจ่ายให้กับคนที่ยากไร้ และมุ่งมั่นที่ขยายความช่วยเหลือออกไปอย่างเต็มที่ เพื่อผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้าร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิ วีวี แชร์ https://www.facebook.com/vvsharefoundation/

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.