Readspread.com

News and Article

WEH ปักเสากังหันลมใหม่ ตั้งเป้ารายได้ 3 ปี 15,000 ล้านบาท

WEH ผู้นำด้านพลังงานลมวางแผนขยายกำลังการผลิต COD พลังงานลม เพิ่มเป็น 1,500 เมกกะวัตต์ ภายใน 5 ปี ควบคู่ไปกับแผนลงทุนธุรกิจกลุ่ม Healthcare & Wellness และธุรกิจใหม่ศักยภาพสูงทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ยั่งยืน พร้อมเสนอขายหุ้นกู้รองรับการขยายธุรกิจ

นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม จำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ ด้วยขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง และบริหารจัดการโรงไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 717 เมกะวัตต์ โครงการทั้งหมดอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทย่อยในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ

กระแสไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทผลิตได้ทั้งหมดถูกจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (Power Purchase Agreement: PPA) ซึ่งทุกโครงการได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ให้กับ กฟผ. ทำให้ธุรกิจมีความมั่นคงอย่างมากและมีการเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องการทำประกันสินทรัพย์ในกรณีที่กังหันลมเกิดความเสียหาย และแผนรองรับความเสี่ยงอื่น ๆ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง

โดยที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเป็นหลัก โดยปี 2563 รายได้รวม 9,972 ล้านบาท ปี 2564 รายได้รวม 10,985 ล้านบาท มีความสามารถการทำกำไรอยู่ในระดับ 40-50% ทุกปี และสามารถจ่ายปันผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2564 ทุกไตรมาสรวม 30.50 บาทต่อหุ้น

ส่วนผลประกอบการครึ่งแรกปี 2565 สามารถทำรายได้รวม 5,100 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายไฟฟ้า ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากปริมาณลมลดลงจากปีที่แล้ว ส่วนรายได้อื่นสูงกว่าปีที่แล้ว มาจากกำไรจากเงินลงทุนในระยะสั้นที่ยังไม่รับรู้ 470 ล้านบาท ส่วนในด้านค่าใช้จ่ายต่างๆนั้นลดลง 110 ล้านบาท หรือ 13%  และสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้ถึง 4,900 ล้านบาท

สำหรับทิศทางในช่วงที่เหลือของปีนี้ คาดว่าจะเติบโตสูงขึ้น จากการปรับค่า Ft ที่ประกาศจาก EGAT สูงขึ้นประมาณ  6% จากปีก่อน ซึ่งบริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตในปีนี้ประมาณ 5-7 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็นรายได้ประมาณ 12,000 ล้านบาท

นายณัฐพศิน กล่าวต่อถึงแผนธุรกิจในช่วง 3-5 ปี ต่อจากนี้ว่า บริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มยอดกำลังการผลิตรวม COD จากพลังงานลม ให้แตะระดับ 1,500 เมกะวัตต์ ภายในระยะ 5 ปีข้างหน้า รวมถึงมองหาโอกาสการลงทุนที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนศึกษาธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติมทั้งในและต่างประเทศ ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง อาทิ ประเทศเวียดนาม กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรปตะวันออก สามารถกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยตั้งเป้าหมายการเติบโตภายใน 3 ปี แตะ 15,000 ล้านบาท

บุษกร กอดำรงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH กล่าวว่า จากแผนการดำเนินธุรกิจ บริษัทเตรียมออกหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.75 ต่อปี เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ลงทุนศึกษาความพร้อมการขยายแผนธุรกิจพลังงานและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ส่วนข้อพิพาทต่างๆ ของบริษัทในปัจจุบันเป็นไปในทางที่ดีขึ้น แม้ว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลหรืออนุญาโตตุลาการ ทั้งข้อพิพาทระหว่างครอบครัวของอดีตกรรมการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น และกรณีการโอนหุ้นไปยัง Golden Music Limited (“GML”) ปัจจุบันข้อพิพาทนี้อยู่ในขั้นตอนของการนัดพิจารณาเพื่อกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาของกระบวนการพิจารณาคดีทั้งหมด โดยบริษัทฯ คาดว่า ข้อพิพาทดังกล่าวน่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดในช่วงปลายปี 2566 โดยไม่กระทบโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โครงสร้างการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.