Readspread.com

News and Article

จิตอาสา ติดตั้งฝ้าผนังยิปซัม

พนักงานจิตอาสากว่า 100 ชีวิต ของ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) หรือ ยิปซัมตราช้าง และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กำลังร่วมแรงร่วมใจเดินหน้า “ โครงการติดตั้งฝ้า ผนังยิปซัม และทาสีให้กับอาคารสถานที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อชุมชนจังหวัดราชบุรี ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ในครั้งนี้ได้ร่วมกันปรับปรุงห้องดนตรี และทาสีรั้วโรงเรียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโรงเรียนและส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนให้กับนักเรียนกว่า 300 คน ณ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

“ เราหวังว่าความมุ่งมั่น ตั้งใจ และร่วมให้จาก 3 องค์กร ในโครงการนี้จะมีส่วนช่วยเพาะพันธุ์เมล็ดกล้าเยาวชนในชุมชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรง สวยงาม คอยช่วยเหลือ และดูแลสังคมได้อย่างยั่งยืน ”

“ โครงการนี้เป็นการสานต่อพลังแห่งความร่วมมือระหว่าง 3 พันธมิตร ที่ยึดหลักแนวความคิด “ ร่วมให้เพื่อชุมชน ” โดยเริ่มต้นสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นฐานรากของการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ได้รับโอกาสและความรู้ที่สามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้อีกด้วย นอกจากนี้

พนักงานจะได้มีโอกาสเรียนรู้การเป็นผู้มีจิตสาธารณะและได้รับฟังความคิดเห็นของชุมชน เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนและองค์กร เป็นไปตามปณิธานของบริษัทฯ ที่ต้องการจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับชุมชนและสังคมในวงกว้างต่อไป ” จรุง กาญจนภูมิ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย บริษัท สยามอุตสาหกรรม ยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ ยิปซัมตราช้าง กล่าว

ด้าน พยัต ชินวิไล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เสริมว่า โครงการติดตั้งฝ้า ผนังยิปซัม และทาสีให้กับอาคารสถานที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อชุมชนจังหวัดราชบุรี นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ผ่านการสำรวจและสอบถามในเชิงลึกกับชุมชนจนเข้าถึงความต้องการที่แท้จริง

เกิดเป็นโครงการปรับปรุงห้องซ้อมดนตรีและร่วมทาสีรั้วโรงเรียน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับชุมชน โดยมุ่งหวังว่ากิจกรรมซีเอสอาร์ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างห้องซ้อมดนตรีจากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมคุณภาพแล้ว ยังสามารถกล่อมเกลาจิตใจ ส่งเสริมให้เยาวชน ได้มีโอกาสใช้เวลาว่างไปในทางที่เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ได้อีกด้วย

จากนั้น ผู้บริหารและพนักงานกว่า 100 คน ได้เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์และวิธีการทาสีภายนอกอาคารจากสีเบเยอร์อีกด้วย และแม้ว่าเหล่าอาสาสมัครจะต้องทำกิจกรรมท่ามกลางแสงแดด แต่ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันคือร่วมให้เพื่อน้อง ทุกคนต่างมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทาสีรั้วรอบโรงเรียนด้วยตัวเอง เพื่อช่วยปรับทัศนียภาพที่ดีขึ้นให้กับโรงเรียนด้วยด้วยความเต็มใจ

ก่อนจะปิดท้ายวันกันไปด้วยการแสดงขอบคุณจากใจนักเรียนโรงเรียนท่ามะขามวิทยา ในการแสดงฟ้อนเซิ้งม่วนใจสืบสานวัฒนธรรมไทย 2 ภูมิภาค และการสวดโอ้เอ้วิหารราย ที่การันตีความไพเราะด้วยรางวัลตัวแทนระดับภาคที่หาฟังได้ยากในปัจจุบัน

About Post Author

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.