Readspread.com

News and Article

โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 7

คนรุ่นใหม่กับเส้นทางความฝันสู่กิจการเพื่อสังคม เข้ารอบรองชนะเลิศ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 7

ปัจจุบัน คนรุ่นใหม่หันมาดำเนินกิจการส่วนตัวกันมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือ “กิจการเพื่อสังคม” ที่นอกจากเพื่อสร้างผลกำไรแล้ว ยังมุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ล่าสุด “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 7” หรือ Banpu Champions for Change 7 โดย บริษัท บ้านปู (จำกัด) มหาชน และสถาบัน Change Fusion ได้คัดเลือกผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรุ่นใหม่อายุระหว่าง 20 – 35 ปี รวม 11 ทีม ที่ส่งแผนเข้าประกวดให้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ด้วยไอเดียแก้ปัญหาสังคมด้านการเกษตรและพัฒนาชุมชน สุขภาพ การเงิน การศึกษา และศิลปะบำบัดแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ผ่านบริการ นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ ทั้งยังมุ่งสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์มได้อย่างน่าสนใจ ตัวอย่างกิจการเพื่อสังคมที่เข้ารอบรองชนะเลิศ อาทิ

กิจกรรมจำหน่ายเสื้อยืดงานศิลปะของกิจการเพื่อสังคม Art for Cancer เพื่อสังคมสร้างอาชีพให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยให้ผู้ป่วยได้สร้างสรรค์งานศิลปะแล้วนำไปจำหน่ายเพื่อหารายได้ในการรักษา หรือจัดกิจกรรมระดมทุนอื่นๆ เช่น เวิร์คช็อป มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ป่วย

ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมครามแฮนด์เมดจากสกลนคร  ภูคราม จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมครามแฮนด์เมดโดยชุมชนในจังหวัดสกลนคร ด้วยช่องทางการจำหน่ายที่ดียิ่งขึ้น มุ่งพัฒนาชุมชนด้วยการสร้างรายได้และความสุข อีกทั้งอนุรักษ์ศิลปะงานย้อมครามในท้องถิ่น
FarmTO ช่องทางออนไลน์จำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร ด้วยการจับจองแปลงผลผลิตล่วงหน้า (พรีออเดอร์) มุ่งสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร และผลผลิตสะอาดปลอดสารพิษแก่ผู้บริโภค

นอกจากนี้ ยังมีกิจการเพื่อสังคมอื่นๆ ที่น่าสนใจและผ่านเข้ารอบ แบ่งเป็นการพัฒนาสังคมด้านต่างๆ คือ ด้านการเกษตรและพัฒนาชุมชน ประกอบไปด้วย กิจการเพื่อสังคม ผัก Done ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรจากการจัดการขยะอินทรีย์ กิจการเพื่อสังคม The Burrow บ้านโพรงกระต่าย พื้นที่การเรียนรู้แบบบูรณาการในจังหวัดสงขลา กิจการเพื่อสังคม เชื่อใจ แอพพลิเคชั่นเครดิตสกอร์          ริ่งและบริการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการกู้เงิน

ด้านการศึกษาและศิลปะบำบัดแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ประกอบไปด้วย กิจการเพื่อสังคม Heartist
แบรนด์กระเป๋าที่ผลิตจากเนื้อผ้าถักทอโดยผู้พิการทางสมอง กิจการเพื่อสังคม Unpuzzle สื่อการเรียนรู้สำหรับครูเพื่อเด็กพิเศษ กิจการเพื่อสังคม Art by Heart Studio สตูดิโอศิลปะบำบัดเพื่อเด็กและผู้ใหญ่ กิจการเพื่อสังคม Blind Theatre School โครงการเรียนรู้เพื่อเชื่อมคนตาบอดและคนตาดีผ่านศิลปะละครเวที ด้านการศึกษา ได้แก่ กิจการเพื่อสังคม มหาลัย 3 นาที สื่อแนะแนวออนไลน์ที่กระชับและตรงประเด็นแก่เยาวชน

ทั้ง 11 กิจการจะได้รับทุนสนับสนุนรวม  800,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินกิจการจริงเป็นเวลา 3 เดือน ก่อนนำเสนอแผนและความคืบหน้าอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศ 5 ทีม  ในเดือน สิงหาคม 2560 เพื่อรับทุนสนับสนุน รวม 1 ล้านบาท

นางสาวภัทรพร แย้มละออ ผู้ทำงานด้านการวัดผลทางสังคม นักการตลาดเพื่อสังคม และผู้ก่อตั้งบริษัท ป่าสาละ จำกัด หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน กล่าวว่า “ผู้เข้ารอบ 11 ทีมในปีนี้มีศักยภาพที่ดี ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานจึงมีประสบการณ์ว่าสิ่งใดน่าจะเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ และสังคม อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงกิจการเพื่อสังคมที่พวกเขาริเริ่มขึ้น เข้ากับงานประจำที่ทำอยู่หรือเคยมีประสบการณ์ จึงไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ทั้ง 11 ทีม สามารถโชว์ศักยภาพของตนเองผ่านแผนธุรกิจที่ชัดเจน ตั้งแต่ไอเดียที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ กรอบการทำงานภายใต้แผน และเป้าหมายทางธุรกิจและแนวคิดในการแก้ปัญหาสังคมที่สามารถนำไปปฏิบัติและขยายผลได้จริง ประกอบกับมีการค้นคว้าหาข้อมูลมากขึ้น จึงมีเหตุผลมารองรับ และสามารถตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกัน”

ผู้สนใจสามารถติดต่อความคืบหน้าของโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมได้ที่ www.facebook.com/banpuchampions

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.