Readspread.com

News and Article

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดงานประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดงานประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดงานประชุมผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี เป็นประธาน ในการประชุมร่วมด้วย ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี, ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้จัดการ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี, คุณเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง รองผู้จัดการ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี, และ รศ.สุขุมาล เกษมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

วัตถุประสงค์หลักเพื่อเตรียมความพร้อม เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและนักเรียน ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ตลอดจนความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ ของผู้เรียนร่วมกันอย่างถูกต้องไปในแนวทางเดียวกัน ภายในงานยังมีการบรรยาย เรื่องสุขภาพปากและฟันน้ำนมของเด็กเล็ก โดย ทพญ. สารชา เชื้อสำราญ ซึ่งมีผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับเตรียมอนุบาล(อายุ 2 ปี)–มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นปีแรก แยกเป็นระดับอนุบาลมีนักเรียนไม่เกิน 25 คน/ห้อง ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนไม่เกิน 35 คน/ห้อง และมีห้องเรียนรวมทั้งหมด 120 ห้อง รับนักเรียนได้ 5,000 คน ตามกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สำคัญทางโรงเรียนได้นำแนวคิด การให้ผู้ปกครองและผู้เรียน เมื่อก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียน ได้รับความรู้สึกไม่แตกต่างจากก้าวเข้าบ้าน มีทั้งความอบอุ่นและความปลอดภัยเสมือน “โรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองของนักเรียน”

นอกจากมีการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านวิชาการ ในรูปแบบของโรงเรียนสาธิตฯ ครอบคลุมครบทุกด้านแล้ว โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างในเรื่องของการสื่อสารที่ไม่ใช่แค่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพียงสองภาษาเท่านั้น เพราะปัจจุบันคงไม่พอกับการก้าวเข้าสู่ ยุคของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกต่อไปแล้ว โรงเรียนจึงมีการเสริมวิชาภาษาจีนเข้าไปในหลักสูตรเพิ่มอีกหนึ่งภาษา เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในภาษาที่สองและสาม และหากเริ่มเรียนกับทางโรงเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรับรองในเรื่องการสื่อสารที่คล่องแคล่วในภาษา อังกฤษและจีน ได้อย่างแน่นอน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555หรือ www.satitbtu.ac.th

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.