Readspread.com

News and Article

เราเรียก “ราศีเมถุน” หรือ “ราศีมิถุน” กันแน่

เราต้องเรียก ราศีเมถุน หรือ ราศีมิถุน กันแน่? คำถามนี้เป็นคำถามที่ผมเจอลูกค้าถามทุกปีในช่วงเดือนมิถุนายน ว่าแท้จริงแล้วต้องอ่านหรือเขียนอย่างไร

จากเพจ ดูดวงกับหมอโย

ก่อนที่เราจะไปรู้จักคำว่าราศีเมถุน หรือ ราศีมิถุน ซึ่งเป็นคำในภาษาสันสกฤต เราต้องปูพื้นฐานความเข้าใจด้านภาษาและการวิเคราะห์ตัดสินถูกหรือผิด ให้ตรงกันก่อนว่า ภาษาสันสกฤต กับ ภาษาบาลี จัดว่าเป็นคนละภาษากัน (ถึงคนไทยเราจะชอบเรียกรวมกันก็เถอะ) แต่มีรากเหง้าอยู่ที่ประเทศอินเดียเหมือนกัน ในแง่การวิเคราะห์คำทางภาษาเราควรรู้ว่า คำที่มีการสะกดหรือมีการออกเสียงเดียวกัน มีความหมายของภาษาหนึ่ง จะนำมาใช้ตัดสินอีกภาษาหนึ่ง ว่ามีความหมายที่ผิดไม่ได้ หรือความเชื่อในสิ่งเดียวกันตามวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งจะนำมาวิจารณ์ ว่าความเชื่อในอีกอีกประเทศหนึ่งผิดไม่ได้

เช่นความเชื่อเรื่อง “ครุฑ” ของไทยเราเชื่อว่าพระนารายณ์จะประทับด้วยการยืนบนหลังครุฑ แต่ความเชื่อของชาวอินโดนิเซีย เชื่อว่าพระนารายณ์ทรงขี่คอครุฑ ไม่ได้ยืนเหมือนไทย เป็นความแตกต่างด้านความเชื่อและวัฒนธรรม แม้จะมีที่มาจากอินเดียเหมือนกัน แต่ไทยเราไม่มีสิทธิ์ไปบอกว่าอินโดนิเซียผิด เพราะเป็นความเชื่อและวัฒนธรรมของเขา และอินโดนิเซียก็ไม่มีสิทธิ์ว่าไทยมีความเชื่อที่ผิดไปเช่นกัน ให้ถือว่าเป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่เราควรเรียนรู้และเคารพในความแตกต่างของกันและกัน

ในทางภาษาก็เช่นเดียวกัน ภาษาสันสกฤต เป็นภาษาของชนชั้นพราหมณ์ มีต้นกำเนิดจากเผ่าอารยัน ที่นำภาษานี้เข้ามาพร้อมกับคัมภีร์พระเวท และวิชาโหราศาสตร์ ปรากฏอยู่ในบทสวดในคัมภีร์พระเวทของศาสนาฮินดู หรืออาจจะกล่าวได้ว่าภาษาสันสฤต เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกับเทพเจ้าตามความเชื่อของ ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ภาษาสันสกฤตมีพยัญชนะ 34 ตัว สระ 14 ตัว

ส่วนภาษาบาลี เป็นหนึ่งในภาษาชนชั้นล่างเช่นเดียวกับภาษาปรากฤต เชื่อว่ามีต้นกำเนิดอยู่ในแคว้นมคธ เป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัสเพื่อเผยแผ่คำสอนศาสนา และบันทึกในพระไตรปิฏกเป็นภาษาบาลี แบ่งเป็นพยัญชนะ 33 ตัว และสระ 8 ตัว

ด้วยจำนวนตัวอักษรและสระไม่เท่ากัน จึงเป็นข้อชัดเจนอย่างหนึ่งว่า สันสกฤต และ บาลี เป็นคนละภาษา ประเทศไทยของเรารับทั้ง 2 ภาษานี้มาจาก 2 ช่องทาง ภาษาบาลีมาจากพุทธศาสนา ภาษาสันสกฤต มาจากฮินดู แล้วมีการหยิบยืมคำจากทั้ง 2 ภาษา มาใช้ในภาษาไทย จึงเรียกคำที่ไม่ใช่ไทยแท้ ว่าเป็นคำมาจากภาษาบาลี-สันสกฤต แบบเหมารวมกันเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นว่าคำนี้มาจากภาษาทางอินเดีย

แต่ด้วยความที่ ภาษาสันสกฤต และ บาลี ใช้กันอย่างแพร่หลายที่ประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาล จึงมีการหยิบยืมคำมาใช้และเขียนในรูปแบบของตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นทางบาลีหยิบยืมจากสันสกฤต เสียมากกว่า เพราะศาสนาฮินดูและภาษาสันสกฤษมีความเก่าแก่กว่าพุทธศาสนานับพันปี

ภาษา”บาลี” เข้ามาทางศาสนาพุทธ และมาพร้อมกับระบบปฏิทินจันทรคติ เรียกชื่อเดือนเป็นเดือน 1-12 หรือ เรียก ขานวันเป็นข้างขึ้น ข้างแรม หรือไทยเราเรียกเป็นเดือนอ้าย ถึง เดือน 12 ไม่มีคำว่า เดือนมิถุนายน ราศีเมถุน หรือ ราศีมิถุน ในการนับเดือนทางภาษาบาลีหรือพุทธศาสนา ที่ใช้ระบบปฏิทินจันทรคติ แต่มีการใช้คำว่า “เมถุน” หรือ “เสพเมถุน” หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์และใช้กับพระภิกษุเท่านั้น

ส่วนทางภาษา “สันสกฤต” เข้ามาทางพราหมณ์ – ฮินดู ซึ่งมาพร้อมกับวิชาโหราศาสตร์อินเดีย นำระบบปฏิทินสุริยคติ เรียกชื่อเดือนตามราศีดวงดาว ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม มีการเรียกชื่อเดือนมิถุนายน เป็นราศีเมถุน หรือ ราศีมิถุน ดังนั้นการเรียกชื่อราศีเมถุน ตามหลักการเรียกชื่อเดือนทางโหราศาสตร์ ที่ใช้ภาษาสันสกฤต จึงไม่ผิดแต่ประการใด เพราะเป็นการเรียกตามพื้นฐานภาษาสันสกฤต ไม่เกี่ยวข้อง กับ ทางภาษาบาลี

อีกอย่างหนึ่ง คำว่า “เมถุน” ในภาษาสันสกฤต หมายถึง “คนคู่” หรือการเรียกชื่อเดือนคนคู่ ไม่ได้หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ตามภาษาบาลี และอีกหลักฐานหนึ่งที่ยืนยันว่าเราสามารถเรียกราศีเมถุนได้ คือการอธิบายของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งชี้แจงว่าว่า “เมถุน” ในภาษาไทยมี 2 คำ “เมถุน” คำแรกมาจากภาษาบาลี แปลว่า การมีเพศสัมพันธ์ “เสพเมถุน” (ใช้เฉพาะกับภิกษุ) ส่วน “เมถุน” อีกคำหนึ่ง มาจากภาษาสันสกฤต เรียกว่า “ราศีเมถุน” คำนี้มาจากภาษาสันสกฤตว่า “มิถุน” (อ่านว่า มิ-ถุ-นะ) แปลว่า คู่ ฝาแฝด

มาถึงจุดนี้หลายท่านอาจสงสัยว่า ทางสันสกฤตสะกดทั้ง มิถุน และ เมถุน ได้อย่างไร ข้อนี้มีคำอธิบายในทางภาษาว่า การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน จะมีบางคำที่สามารถแผลงเสียงออกไปจากคำเดิม แต่ยังคงความหมายเดิมได้ ตราบใดที่การแผลงเสียง หรือแผลงคำใหม่นั้น ยังไม่ตรงกับคำใดที่มีความหมายในภาษาเดียวกัน เช่น มารดา แผลงเสียงเป็น มารดร หรือ บิดา กับ บิดร แผลงแล้วก็ยังคงความหมายเดิมอยู่เพราะไม่ตรงกับคำที่มีความหมายอื่นในภาษานั้น

ในกรณีของคำว่า มิถุน กับ เมถุน ในทางภาษาสันสกฤตก็เช่นกัน แค่แพลงเสียง แผลงคำ แต่ความหมายยังคงเดิม แม้แผลงไปแล้วจะไปตรงกับภาษาบาลี ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะถือว่าเป็นคนละภาษากัน ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

ดังนั้นการเขียน “ราศีเมถุน” และ “ราศีมิถุน” สามารถเขียนตามหลักภาษาสันสกฤตได้ทั้งคู่ แต่ระยะหลังเริ่มมีการใช้คำว่า “ราศีมิถุน” แทน “ราศีเมถุน” กันมากขึ้น เพราะกลัวว่าคนจะไปสับสนกับคำว่า “เสพเมถุน” ทั้งที่จริงแล้ว “ราศีเมถุน” คือเดือนคนคู่ มีความหมายตามภาษาสันสกฤตแค่นั้น ไม่มีความหมายถึงการร่วมเพศตามภาษาบาลีแต่อย่างใด

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.