Readspread.com

News and Article

ตู้รับซื้อขยะ เเละเเอปพลิเคชั่น สำหรับรับเเต้มจากตู้รับขยะ

ตู้รับซื้อขยะ เเละเเอปพลิเคชั่น

ปัจจุบันการรณรงค์คัดแยกขยะประเภทต่างๆก่อนทิ้งลงถังถือเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมแต่อย่างไรก็ตามผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังคงทิ้งขยะผิดประเภททั้งยังปล่อยปะละเลยในการทิ้งขยะมองไม่เห็นถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

ขาดแรงจูงใจในการแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมทำให้ปริมาณขยะมีปริมาณขึ้นทุกวัน น้องๆทีมแมง “Mang” ประกอบด้วยนายธนกิตติ์ สาชาติ , นายสรายุทธ หล้าวิไลย์ และ นายบัณฑิต โหวนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีดร.ปวิตรา จิรวีรกูล นายสมศักดิ์ ธนาศรี และนายภูวเดช อินทร์ตะโคตรช่วยเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ การแก้ปัญหา และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoTได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงคิดสร้างแรงจูงใจในการทิ้งขยะในกับนักศึกษาในคณะคนในมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยี “ตู้รับซื้อขยะ” (MU Smart Bin) กับ “เเอปพลิเคชั่น สำหรับรับเเต้มจากตู้รับขยะ” ( MURecycle Application )โดยที่ผลงาน “MU Smart-Bin & MU-Recycle Application”นอกจากได้รับการคัดเลือก จากโครงการประกวด Innovation for campus
sustainabilityการประกวดนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วยังได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1จากการเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยไปนำเสนอผลงานในเวที The 4th AsianConference on Campus Sustainability (ACCS)ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนในระดับเอเซียอีกด้วย

น้องๆเล่าให้ฟังว่า “เริ่มจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดโครงการประกวด Innovation for campus sustainabilityเป็นการประกวดนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้รวมทีมกันเพื่อส่งผลงานเข้าประกวดโดยเน้นการสร้างนิสัยการทิ้งขยะให้ถูกต้อง และสร้างแรงจูงใจในการทิ้งขยะของนักศึกษาและคนในมหาวิทยาลัยอย่างจริงจังจึงได้คิดค้น (MU Smart-Bin & MU-Recycle Application) “ตู้รับซื้อขยะ” พร้อมด้วย “เเอปพลิเคชั่นสำหรับรับเเต้มจากตู้รับขยะ” ซึ่งวิธีการใช้งานก็ไม่ยาก เริ่มจากแสกน QR code ของถังขยะผ่านแอปพลิเคชั่นจากนั้นทิ้งขยะพร้อมแยกชนิดขยะ โดยถังขยะจะมีเซ็นเซอร์ที่ช่วยในการจำแนกขยะ โดยขั้นแรกเราเน้นแยกขยะประเภทขวดพลาสติกและกระป๋องน้ำอัดลม เมื่อถังขยะแยกไซส์ของขวดได้จะส่งข้อมูลไปยัง แอปพลิเคชันผ่านบลูทูธ
ซึ่งแอพพลิเคชันจะคำนวน point และบันทึกประวัติผู้ทิ้งขยะในฐานข้อมูล ผู้ทิ้งขยะจะได้รับเป็นค่าตอบแทน
(MU Coin) ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ สามารถนำไปใช้จ่ายหรือเป็นส่วนลดกับร้านค้าต่างๆ
ในมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งในอนาคตของเราอยากพัฒนาให้ตู้ขยะสามารถแยกขยะอื่นๆได้ เช่น ขวดพลาสติกสีขุ่นกระดาษ ฯลฯ และอาจพัฒนา smart binให้ใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์สำหรับถังขยะที่วางไว้กลางแจ้ง”

********************************************

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.