Readspread.com

News and Article

Terra Nil เกมสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Terra Nil คือเกมแนว Simulation ที่เปิดให้ผู้เล่นได้เล่นฟรี โดยสวมบทบาท พัฒนาพื้นที่เมืองไปพร้อมๆ กับฟื้นฟูระบบนิเวศป่า ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่ ซึ่งเปิดให้เล่นบนเครื่องพีซี Android และ iOS


เกม Terra Nil เราจะต้องรับบทบาทเป็นผู้ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จากฟื้นผืนดินอันแห้งแล้ง เป็นพิษ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ สามารถเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตได้อีกครั้ง โดยเราจะต้องรับบทบาท ชาวสวน นักนิเวศวิทยา และวิศวกรสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละบาทบาทนั้นเป็นความยากง่ายที่จะส่งผลต่อการเล่นเกม หากต้องการให้เมืองของตัวเองมีการพัฒนาแบบขั้นสุดให้เลือกเป็น วิศวกรที่จะมีภารกิจที่ยากมากกว่าแต่ก็ได้สิ่งตอบแทนกลับมามากกว่าเช่นกัน

ผู้เล่นจะต้องสร้าง กังหันลมผลิตไฟฟ้า เครื่องกำจัดสารพิษ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสิ่งแวดล้อม และปลดล็อกอุปกรณ์ใหม่ และภารกิจที่มีความท้าทายมากกว่าเดิม โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนเลวร้ายอย่างสุดจะคาดเดา เพื่อปลดล็อกพื้นที่ใหม่ๆ ให้เราได้สร้างเมืองในรูปแบบที่เราต้องการ

จุดเด่น คือความสวยงามของภาพ เสียงดนตรี ที่ชวนผ่อนคลาย ที่สำคัญเกมนี้เล่นฟรีสำหรับคนที่เป็นสมาชิก Netflix

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.