Readspread.com

News and Article

แชมป์หนูน้อยยอดนักเล่านิทานระดับประเทศ ปีที่ 12

น้องน้ำว้า & น้องโปโป คว้าแชมป์หนูน้อยยอดนักเล่านิทานระดับประเทศ ปีที่ 12
รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สุดท้ายกับการประกวดเล่านิทานสุดน่ารักแห่งปี ในโครงการ “ลับสมองประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 12” โดยในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม2560 เป็นการเฟ้นหาแชมป์หนูน้อยนักเล่านิทาน ระดับอายุ 4-6 ปี และในวันอาทิตย์ที่ 13สิงหาคม 2560 เป็นการเฟ้นหาแชมป์หนูน้อยนักเล่านิทาน ระดับอายุ 6-9 ปี ณอุทยานการเรียนรู้ TK park ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 กรุงเทพฯโครงการลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่12 ติดต่อกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครองคุณครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความรักความผูกพันภายในครอบครัวจากการเล่านิทานอ่านหนังสือร่วมกัน
นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านการเล่านิทานอย่างเป็นธรรมชาติสดใสสมวัยอันเป็นการต่อยอดจากการที่พ่อแม่เล่านิทานอ่านหนังสือให้ลูกฟังที่บ้านเด็กๆและคุณครูได้ร่วมกันเล่านิทานอ่านหนังสือที่โรงเรียนแล้วต่อยอดเป็นกระบวนการสร้างสังคมรักการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ที่ปรึกษาสำนักงานอุทยานการเรียนรู้กล่าวถึงภาพรวมและความสำเร็จของโครงการฯ ที่ผ่านมาว่า“โครงการลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานของเราก็ก้าวสู่ปีที่12 แล้ว เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานโครงการนี้เป็นโครงการที่มีเรื่องของการประกวด แต่สิ่งที่ทำให้โครงการสำเร็จคือทำให้การประกวดไม่ดูเหมือนการประกวดเด็กที่เข้ามาในโครงการจะเห็นได้ว่าเป็นเด็กที่มีคุณภาพมีความสามารถ จากที่ผ่านมา 11ปี สิ่งที่เห็นชัดเจนคือเด็กรุ่นแรกๆที่เข้ามา ได้เป็นตัวอย่างของเด็กรุ่นต่อๆไปทำให้เด็กรุ่นต่อๆไปเกิดแรงบันดาลใจว่า ในเมื่อพี่ทำได้ พี่สามารถขึ้นเวทีสามารถแสดงออกในลักษณะนั้นได้ ทำไมฉันจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นรุ่นน้องๆก็จะตามมาเข้าร่วมโครงการอย่างรุ่นพี่ๆและรุ่นน้องที่จะตามมาก็อาจจะได้เห็นประสบการณ์ที่รุ่นพี่ๆเคยทำไว้ก็อาจจะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น ปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 12 เราได้เห็นว่าเด็กตั้งแต่รุ่นแรกๆตอนนี้เติบโตและบางคนก็จะเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว เราได้ติดตามกันมาตลอด

เราต้องบอกว่าโครงการนี้ไม่เคยทิ้งเด็กสักคนเราสามารถติดตามพัฒนาการเขามาได้ตลอดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเขามีการกล้าแสดงออก เขามีทักษะการพูดมีทักษะการที่จะทำให้คนอื่นเข้าใจเขามากยิ่งขึ้น
ตรงนี้คิดว่าเป็นทักษะที่สำคัญและทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ”ด้าน คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กได้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับ 12 ปีของโครงการ ลับสมองฯ สู่การสร้างสังคมการอ่าน“12 ปีโครงการลับสมองฯ เป็น 12ปีที่ดีที่ทุกคนในทุกภาคีตั้งใจทำดีด้วยการสร้างสังคมการอ่านอย่างต่อเนื่องด้วยความเชื่อมั่นว่าถ้าเด็กมีกายดีใจดีอารมณ์ดีสัมผัสดีจังหวะดีความจำดีภาษาดีสังคมดีคิดดีและสิ่งแวดล้อมดีก็สามารถทำให้เด็กเป็นคนดีและมีสมองที่ดีได้ซึ่งความดีดังกล่าวมีอยู่ในหนังสือและนิทานที่ดี เพราะหนังสือและนิทานทำให้เด็กรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนและรู้จักกาลผู้ใหญ่ทุกคนจึงมุ่งมั่นรวมใจกันสร้างพลังความดีอย่างไม่ถือดี ทำดีแล้วกระจายดีให้เด็กๆได้ต่อยอดทอดกิ่งความดีนี้ต่อๆไป รุ่นต่อรุ่น”ปิดท้ายด้วย คุณสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน บรรณาธิการบริหารนิตยสารmother&care กล่าวถึงคอนเซ็ปท์การประกวดในปีนี้ไว้อย่างน่าสนใจ“โครงการลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานในปีนี้มีคอนเซ็ปท์ว่าเปิดสมอง เปิดการเรียนรู้ เปิดโลก การอ่าน กับหนูน้อยนักเล่านิทาน”การเปิดโลกการอ่านมันเป็นการเปิดสมองเปิดการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเต็มที่และปีนี้เรายังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมอบถ้วยพระราชทานเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่เด็กๆทุกคนเช่นเคยค่ะ”แชมป์หนูน้อยยอดนักเล่านิทานระดับประเทศ ครั้งที่ 12 นี้ผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, ทุนการศึกษา, เกียรติบัตร และได้เข้าร่วม EEC แฟมิลี่แคมป์ผลการประกวดระดับอายุ 4-6 ปี ดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ ด.ญ. นภัทร รุ่งโรจันทร์ (น้ำว้า) จ. กรุงเทพฯ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. ปพิชญา วณิชชากรพงศ์ (ฟรุ๊ตตี้) จ.ตรัง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. พีซ บุพพานนท์ (พีซ) จ.กรุงเทพฯ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. ปัณณวีร์ อ่อนพันธ์ (กระติ๊บ) จ.กรุงเทพฯ
– หนูน้อย EEC ด.ช. วรกร ผาสุขพันธุ์ (บันโจ) จ. สมุทรปราการ

ด.ญ. ธฤญ รักธรรมานนท์ (ธฤญ) จ. กรุงเทพฯ
ด.ญ. ณธิดา เพิ่มพูนวัสดิ์ (ณดา) จ. กรุงเทพฯ
ด.ญ. ปพิชญา มณีวรรณ (ส้มป่อย) จ. เชียงใหม่
ด.ญ. เตชิตา คำภา (เซบาย) จ. นครราชสีมา
ด.ช. วันพรรษน์ ปาลศรี (โกโก้) จ. ร้อยเอ็ด

ผลการประกวดระดับอายุ 6-9 ปี ดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ ด.ญ. สิปโปทัย รัตนตั้งตระกูล (โปโป) จ.กรุงเทพฯ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. นิมรอน หมาดโหยด (นิมรอน) จ.นครศรีธรรมราช
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช. รัชชานนท์ สมบูรณ์ศักดิ์ (เมฆ) จ.กรุงเทพฯ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. ธนัชชา เตชะพรสิน (เป็กกี้) จ.กรุงเทพฯ
– หนูน้อย EEC ด.ญ. ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล (วันใส) จ.กรุงเทพฯ

ด.ช. พีรวัชญ์ จันทรา (นิวตั้น) จ. เชียงใหม่
ด.ญ. ฌัชชา ขันติกุล (คะน้า) จ. อุบลราชธานี
ด.ญ. กัญญาณัฐ มานะศรี (โดนัท) จ. ระยอง
ด.ญ. เปรมาพัชร์ ศรีสินรุ่งเรือง (เม่ยเม่ย) จ. สงขลา
ด.ญ. ภัทรศยา รักษ์ณรงค์ (กวางตุ้ง) จ. นครปฐม

ติดตามข่าวสารได้ที่
– www.motherandcare.in.th หรือ facebook/motherandcare
– www.tkpark.or.th หรือ facebook/tkparkclub
– หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 241 8000 ต่อ 326, 330, 341

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.