Readspread.com

News and Article

ปิดฉากงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ 22

ปิดฉากงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ 22  หนังสือพระราชนิพนธ์ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงความรู้เกี่ยวกับพระเมรุมาศ ได้รับความสนใจสูงสุดจากประชาชน รวม 12 วันมีผู้เข้าชมงานกว่า 1.8 ล้านคน

 นางสุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยถึงภาพรวมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22 ซึ่งมีสำนักพิมพ์ไทยเข้าร่วมงาน 389 ราย รวมทั้งสิ้น 939 บูธ และจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “ความทรงจำ” ว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย เพราะมีผู้เข้าร่วมชมงานรวมกว่า 1,800,000 คน โดยหนังสือที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งนี้ คือหนังสือพระราชนิพนธ์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และรวมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างพระเมรุมาศ รองลงมาคือหนังสือแนววัยรุ่น

          “หนังสือพระราชนิพนธ์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และรวมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แสดงให้เห็นถึงการทรงงานหนักของพระองค์ตลอด 70 ปีที่ผ่านมาเพื่อปวงชนชาวไทย ทุกสำนักพิมพ์ล้วนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ จึงตั้งใจทำหนังสือเหล่านี้อย่างสุดความสามารถ ทำให้ทุกเล่มเปี่ยมด้วยคุณภาพและงดงามอย่างยิ่ง และได้รับความสนใจจากประชาชนที่ต้องการเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี เพราะทำให้คนอ่านได้นำวิธีคิดและหลักคิดของพระองค์ท่านไปสานต่อ และนิทรรศการ “ความท๙งจำ” ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อวงการหนังสือไทยตลอดรัชสมัยของพระองค์ ก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานอย่างมาก

          หนังสือที่รับความนิยมรองลงมาคือหนังสือแนววัยรุ่น โดยเฉพาะนวนิยายวัยรุ่นและงานเขียนประเภทไลท์โนเวล ซึ่งเป็นนิยายวัยรุ่นพร้อมภาพประกอบที่แปลจากประเทศญี่ปุ่น ไลท์โนเวลบางเรื่องสามารถทำให้เยาวชนไปตามอ่านวรรณกรรมคลาสสิคระดับโลกได้ โดยผู้เข้าชมงานกว่า 40 % คือวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มหลักของงานหนังสือในทุกครั้ง แสดงให้เห็นถึงความรักการอ่านในกลุ่มเยาวชนอย่างชัดเจน รองลงมาคือวัยทำงาน โดยตลอด 12 วันของการจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22 มีผู้เข้าร่วมชมงานประมาณ 1.8 ล้านคน สรุปยอดขายโดยรวมจากทุกสำนักพิมพ์ประมาณ 600 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการจัดงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ 21 ประมาณ 10%” นางสุชาดากล่าว

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.