Readspread.com

News and Article

Bata Children’s Program.

บาจาสานต่อโครงการ Bata Children’s Program.

บาจาสานต่อโครงการ Bata Children’s Program อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมพาทีมแพทย์จากคลินิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไปตรวจสุขภาพช่องปากให้กับเด็กๆ ณ โรงเรียนบ้านบึง จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้ โดยมีเด็กๆ กว่า 130 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการตรวจเบื้องต้นรวมทั้งสอนวิธีการดูแลรักษาช่องปากและฟัน นอกจากนี้บาจาได้มอบอุปกรณ์สำหรับดูแลช่องปากและฟัน พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันขนมต่างๆ รวมถึงมอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาทด้วย

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.