Readspread.com

News and Article

สานการอนุรักษ์เต่าทะเล

สานการอนุรักษ์เต่าทะเลให้ยั่งยืนด้วยการให้ความรู้เยาวชน เอ็ม บี เค การันตี ต่อยอดวิ่งการกุศลด้วยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อกระจายความตระหนักรู้

จากการสำรวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)จำนวนเต่าทะเลที่ที่พบเกยตื้นบนฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยในปี 2559 มีถึง165 ตัว และส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตมาก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะได้รับเรื่องและมีสาเหตุสำคัญมาจากการกลืนขยะทะเลจนเข้าไปสะสมอยู่ในระบบทางเดินอาหาร โดยในเต่าทะเลจะมีเปอร์เซ็นต์การเกยตื้นจากสาเหตุขยะสูงถึง 20-40% และล้วนเป็นขยะจากน้ำมือมนุษย์เรานี่เองขยะทะเล ภัยคุกคามที่ทำให้เต่าเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

นายหิรัญ กังแฮ นักวิชาการประมงชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเล่าถึงปัญหาสำคัญจากขยะที่เพิ่งพบเมื่อไม่นานมานี้ว่า “ไมโครพลาสติกเป็นผลผลิตของการย่อยสลายพลาสติกด้วยการโดนแสงแดดและถูกบดด้วยทรายจนกลายเป็นเม็ดพลาสติกขนาดเล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ปัจจุบันพบเจอในกระแสเลือดของเพรียงซึ่งเป็นสัตว์ขนาดเล็กบนหน้าดินและยังเป็นอาหารของสัตว์น้ำทุกชนิดแล้วและกระจายไปตามห่วงโซ่อาหารและมาจบลงที่มนุษย์เราจะเห็นได้เลยว่าขยะเป็นภัยคุกคามที่มาแรงที่สุด”ข้อมูลจากโครงการรวบรวมและสืบคนบทความวิจัยดานผลกระทบของพลาสติกที่ยอยสลายตอสัตวหรือพืชทะเล

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเลและปาชายเลนพบพลาสติกในระบบย่อยอาหารของเต่าทะเลถึง 6 สายพันธุ์จากจำนวนเต่าทะเล 7 สายพันธุ์ที่พบทั่วโลกเนื่องจากเต่าทะเลไม่สามารถแยกแยะระหว่างพลาสติกและอาหารได้เพราะอาหารขอเต่าคือแมงกระพรุนและสาหร่ายซึ่งมีความคล้ายคลึงกับเศษพลาสติกสำหรับประเทศไทยจากรายงานการผ่าพิสูจน์ซากของสัตว์ทะเลหายาก
พบว่าปัญหาหลักในการตายของสัตว์เหล่านี้เกิดจากปัญหาขยะทะเลโดยเฉพาะเศษพลาสติก เศษเชือก และเศษอวนไนลอนส่งผลให้กระเพาะอาหารและสําไล้อุดตันทําให้ร่างกายของสัตว์ทะเลอ่อนแอลงและตายในที่สุดเรียนรู้และเข้าใจเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนนายหิรัญ เล่าเพิ่มเติมถึงความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับอนุรักษ์เต่าว่า“การปล่อยเต่าเป็นเรื่องง่าย เราซื้อตามวัดแล้วปล่อยได้เลยเราคิดว่าเราได้บุญ แต่ที่ทำมาต่อๆ กันมันผิด สิ่งที่คนยังไม่รู้มีหลายเรื่อง เช่นถ้าเป็นเต่าบกจะไม่ลงน้ำ อาจจะมีจิบน้ำหรือลงไปกินดินโป่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักอนุรักษ์ต้องทำคือการให้ความรู้ผ่านกระบวนการบรรยายต่างๆเพื่อให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึกถ้าเราไม่รู้ชีววิทยาและองค์ความรู้ทั้งหมด หากเราไม่รู้แหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งวางไข่ เราจะไม่รู้ว่าเราได้บุกรุกอะไรไปบ้าง จิตสำนึกมันจะไม่เกิด”นายศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัดกล่าวว่า “เราอยากจะสร้างการรับรู้ให้คนตระหนักเรื่องเต่ามากขึ้นจึงเป็นที่มาของ

การจัดงานวิ่ง ‘MBK – G Run III for Sea Turtles 2017’เราเริ่มสร้างจิตสำนึกก่อน โดยการนำพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมและนำผู้รู้ในแวดวงอนุรักษ์มาให้ความรู้ ส่วนรายได้จากการวิ่งเรานำมาต่อยอดเพื่อผลิตสื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเข้าไปแนะนำโมเดลทางธุรกิจเพื่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในศูนย์อนุรักษ์”สำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ประกอบไปด้วยวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เรื่องราวของเต่าทะเลไทยเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตเต่าทะเลให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยนำไปเผยแพร่ในหน่วยงาสำคัญในการอนุรักษ์เต่าทะเลต่างๆ อาทิสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ตและศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ จังหวัดชลบุรีรวมทั้งนำรายได้จากการวิ่งการกุศลใช้เป็นเงินทุนตั้งต้นในการผลิตของที่ระลึกและสติ๊กเกอร์ไลน์‘น้องการันต์และน้องตนุ’ คาแรคเตอร์ตัวแทนเต่าทะเลไทย

โดยมีจุดประสงค์ในการจำหน่ายเพื่อก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนเข้าสู่หน่วยงานอนุรักษ์เต่าทะเลต่างๆ อย่างต่อเนื่องนายหิรัญ ย้ำว่ากระบวนการสำคัญที่สุดคือการให้ความรู้ 3 ด้าน ได้แก่การให้ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาระบบนิเวศน์วิทยาและปัจจัยคุกคามที่ก่อให้เกิดการสูญพันธุ์ เช่นเดียวกับสพ.ญ.กรกมล กิติกัมรา สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลเต่าทะเลศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือที่เชื่อว่าการให้ความรู้สำคัญที่สุดต่อการอนุรักษ์เต่า “เต่าทะเลที่พบเกยตื้นมาหลายเคสเกิดจากการทิ้งขยะและกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์เราเราพบเคสเต่าที่ติดถุงปุ๋ยมา พบเคสที่เต่ากินลวดเบ็ดเข้าไปนี่เป็นเพียงกรณีที่พบในพื้นที่อ่าวไทยของกองทัพเรือเท่านั้นแต่ยังมีเคสอีกมากมายที่เกิดจากขยะทะเลและไม่เฉพาะแค่เต่าทะเลเท่านั้นที่ถูกผลกระทบ ยังมีโลมา พะยูนที่ก็เข่าข่ายวิกฤตเสี่ยงต่อการสูญพนธุ์ขยะอย่างเศษฝาขวดพลาสติกเล็กๆเป็นต้นเหตุที่สัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ตายได้เราจึงต้องปลูกฝังจิตสำนึกด้วยการให้ความรู้โดยเริ่มตั้งแต่เยาวชนให้รู้จักจัดการขยะอย่างถูกต้องและไม่ทิ้งขยะลงสู่ทะเล”

ผู้ที่สนใจ สามารถร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์เต่าทะเลได้เพียงอุดหนุนสินค้าที่ระลึก ‘ตุ๊กตาเต่าน้องการันต์และน้องตนุ’ ที่ทาง เอ็ม บีเค การันตี ออกแบบได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ตและศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี หรือดาวน์โหลดไลน์สติ๊กเกอร์ GARUN the turtles

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.