Readspread.com

News and Article

‘เฮลท์ตี้ ปิ่นโต : กิน สร้าง สุข’

รับสังคมสูงวัย…เอ็ม บี เค กรุ๊ป ชวนสร้างชุมชนฟิตแอนด์เฟิร์ม ในกิจกรรมเพื่อชุมชน ‘เฮลท์ตี้ ปิ่นโต : กิน สร้าง สุข’

ทุกวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี ถือเป็น “วันผู้สูงอายุสากล” เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ ซึ่งประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก โดยในประเทศไทยได้กลายเป็น “สังคมสูงวัย” มาตั้งแต่ปี 2548 และมีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเป็นอันดับ 2 ในเอเชีย รองจากสิงคโปร์ โดยมีการประเมินว่าปี 2561 เป็นปีแรกที่มีประชากรผู้สูงอายุจะมากกว่าวัยเด็กหลายแสนคน และจะเพิ่มอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2564 ซึ่งถึงตอนนั้น ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ โดยมีประชากรสูงอายุ 20% ของประชากรทั้งหมด และตั้งแต่ปี 2579 จะมีสัดส่วนประชากรสูงอายุ 30 % หรือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป เล็งเห็นว่าหากตัวผู้สูงวัยรวมทั้งครอบครัวและผู้ใกล้ชิดเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคมของผู้สูงอายุ และดูแลเอาใจใส่มากขึ้นก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุปรับตัวเข้าสู่วัยชราได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
ล่าสุด “เอ็ม บี เค กรุ๊ป” ร่วมกับ “ข้าวถุงมาบุญครอง” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในเครือ ส่งต่อความแข็งแรงให้ชุมชนปทุมวัน จัดกิจกรรม “เฮลท์ตี้ ปิ่นโต : กิน สร้าง สุข” ชวนสร้างชุมชนฟิตแอนด์เฟิร์มรับสังคมสูงวัย ดึงนักโภชนาการชื่อดังแนะเคล็ดลับโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ พร้อมเชฟกระทะหล่อจัดเวิร์คช็อปเสิร์ฟเมนูดีต่อใจย้ำแนวคิดความสุขของทุกวัย
นางสาวกนกรัตน์ จุฑานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กิจกรรมเวิร์คช็อป ‘Healthy ปิ่นโต : กิน สร้าง สุข’ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อชุมชนที่จัดขึ้นเป็นประจำและต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งครั้งที่ผ่านๆ มาเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและการนำของเหลือใช้มาดัดแปลงเป็นของใช้ที่มีประโยชน์เพื่อลดขยะ แต่ครั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่าชุมชนโดยรอบที่เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอนั้นส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานและเป็นผู้สูงวัย ประกอบกับประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ กิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีความรู้ด้านโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสุขภาพแข็งแรงสมวัย”
ด้านนางสาวกนกพร มรรคอมร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบริหาร บริษัทปทุมไรซมิลแอนด์แกรนารี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้เป็นการนำข้าวอินทรีย์คุณภาพดีที่สุดของข้าวถุงมาบุญครองมาเป็นส่วนหนึ่งของเมนูสุขภาพ พร้อมทั้งให้ความรู้และแนะนำการบริโภคข้าวอย่างเหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย เพราะปัจจุบันคนไทยบางส่วนมีความเชื่อว่าการกินข้าวทำให้อ้วนและส่งผลต่อโรคบางชนิด เช่น โรคเบาหวาน ดังนั้น หากให้ความรู้ด้านโภชนาการอย่างถูกต้อง ผู้สูงอายุและคนในสังคมก็จะสามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพแข็งแรงด้วยการกินอย่างสมดุลได้”
ขณะที่นางปณณพร แผ้วสกุณี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตปทุมวัน กล่าวว่า “ผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานเขตในแต่ละครั้งที่ผ่านมาและถือเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่หรือมากกว่า 50% โดยสำนักงานเขตมีการจัดอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการ และครั้งนี้เป็นครั้งล่าสุดที่ร่วมกับ เอ็ม บี เค กรุ๊ป จัดกิจกรรมเวิร์คช็อป ‘Healthy ปิ่นโต : กิน สร้าง สุข’ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ด้านโภชนาการไปใช้กับตัวเอง ครอบครัว และขยายผลไปยังคนในชุมชนได้ ซึ่งที่ผ่านมาทาง เอ็ม บี เค กรุ๊ป มีกิจกรรมดีๆ ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ มาทำร่วมกับชุมชนเสมอ  อาทิ การใช้ขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้มาทำสวนแนวตั้งเพื่อปลูกผัก ซึ่งได้นำไปต่อยอดใช้ในชุมชนกันอย่างแพร่หลาย”

ส่วนนางสาวแววตา เอกชาวนา นักโภชนาการผู้คร่ำหวอดในสายงานสุขภาพกว่า 34 ปี กล่าวว่า “การเลือกกินอาหารให้เหมาะสมตามช่วงวัยช่วยให้สุขภาพร่างกายเติบโตและแข็งแรง โดยเฉพาะผู้สูงอายุในวัยเกษียณจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใส่ใจเรื่องการเลือกกินอาหารเป็นพิเศษเพื่อชะลอความเสื่อมของวัยและเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคยอดฮิตต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ โดยเคล็ดลับการกินอาหารต้านโรคที่เริ่มต้นจากตัวเองได้ง่ายๆ คือ การเลือกกินอาหารดีๆ ให้ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะมื้อเช้าต้องกินทุกวัน รวมถึงผลไม้ ผักสด หรือผักต้มให้ครบทุกมื้ออย่างน้อย 1 อุ้งมือ เพื่อให้การดูดซึมอาหารได้ดี”
“นอกจากนี้ ข้าวไม่ได้ทำให้เราอ้วน และนับเป็นอาหารคลีน โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์และข้าวไม่ขัดสี โดยผู้หญิงสูงวัยควรกินข้าวไม่เกินมื้อละ 2 ทัพพี  และผู้ชายสูงวัยไม่เกินมื้อละ 3 ทัพพี มื้อเย็นทั้งหญิงและชายอาจบริโภคลดลง 1 ทัพพี  เคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน และควรระวังอาหารกลุ่มไขมันเพราะจะทำให้อ้วนง่าย” 

ด้านนางพนิดา จิระศิริสุวรรณ หญิงวัย 65 ปีจากชุมชนผู้สูงอายุเขตปทุมวัน กล่าวว่า “เมื่ออายุมากขึ้นจะพยายามดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและเลือกกินอาหารให้ครบมื้อและดีต่อสุขภาพ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางชมรมผู้สูงอายุ เช่นกิจกรรมนี้ช่วยให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลโภชนาการมากขึ้น และจะนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อกับเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน”

“ที่ผ่านมา เอ็ม บี เค กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความสุขให้แก่ผู้บริโภคผ่านผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ตามแนวคิด ‘ความสุขของทุกวัย’ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะชุมชนโดยรอบที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนอย่างต่อเนื่อง เอ็ม บี เค กรุ๊ป หวังว่าเวิร์คช็อป เฮลท์ตี้ ปิ่นโต : กิน สร้าง สุข จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ผู้สูงวัยในชุมชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกิน ที่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงความอร่อยเท่านั้น แต่เลือกซื้อเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย เพื่อชะลอความเสื่อมในวัยชรา และหากมีโรคประจำตัวก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข เป็นชุมชนฟิตแอนด์เฟิร์มที่กระฉับกระเฉงจากการกินตามหลักโภชนาการ” นางสาวกนกรัตน์ กล่าวปิดท้าย

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.