Readspread.com

News and Article

EDUCA 2017

ปิโก ผนึก สพฐ.จัด EDUCA 2017 วันที่ 16-18 ต.ค.นี้หวังพัฒนาครูตอบโจทย์ Education 4.0

บมจ.ปิโก (ไทยแลนด์) จับมือ สพฐ.-หน่วยงานรัฐ-สถาบันการศึกษาชั้นนำ จัดงาน EDUCA 2017 หรือมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 วันที่ 16-18 ต.ค.นี้ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ดึงวิทยากรประเทศชั้นนำการศึกษาญี่ปุ่น-เกาหลีใต้-ฟินแลนด์-สิงคโปร์-ออสเตรเลีย ร่วมงานคับคั่ง พร้อมจัด Workshop อีกกว่า 150 หัวข้อ หวังส่งเสริมครูไทยพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ชูหัวข้อ “Education 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 : From Policy to Classroom” โชว์ตัวอย่างการนำนโยบายการศึกษาไปสู่ห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ดันไฮไลต์ใหม่ “EdWINGS” เปิดพื้นที่แสดงเทคโนโลยี-สตาร์ทอัพด้านการศึกษาในงาน

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดงานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 หรือ EDUCA 2017 เปิดเผยว่า งาน EDUCA จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงประมาณเดือน ต.ค. มีจุดมุ่งหมายหลักคือการเป็นพื้นที่และเวทีกลาง (Platform) ในการช่วยพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน โดยมีวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และมีผู้ร่วมงานแต่ละปีกว่า 5 หมื่นคน สำหรับการจัดงานปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ในวันที่ 16-18 ต.ค.นี้ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี โดยมีหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาชั้นนำร่วมเป็นเจ้าภาพ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย (สวทศ.)

“การจัดงานในปีนี้ เรายังได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการและสถานเอกอัครราชทูตของประเทศชั้นนำด้านการศึกษา เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฟินแลนด์ สิงคโปร์ ร่วมส่งวิทยากรจัดหัวข้ออบรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์การศึกษาในศตวรรษที่ 21 และเป็นหัวข้อที่เป็นรากฐานการพัฒนาครูและพัฒนาการศึกษาในแต่ละประเทศ ซึ่งน่าจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเป็นแนวทางที่ดีในการยกระดับการศึกษาไทย” นายศีลชัย กล่าว

กิจกรรมภายในงานปีนี้ ประกอบด้วย การประชุมนานาชาติ (International Conference)  การเสวนาพิเศษ “ทิศบ้านทางเมืองครุศึกษา” (Teacher Education Symposium) การสัมมนาพิเศษ (Special Seminar) ฟอรั่มครูใหญ่ (Principal Forum) รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) อีกกว่า 150 หัวข้อ โดยหลักสูตรของงาน EDUCA        ปีนี้ ได้ผ่านเกณฑ์การรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของ สพฐ. จากสถาบันคุรุพัฒนา ด้วย

ขณะที่การจัดงานปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Education 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 : From Policy to Classroom” เนื่องจากบริษัทตระหนักว่า การผลักดันนโยบายการศึกษาเข้าสู่ห้องเรียนเป็นกระบวนการที่ยากลำบาก นานาประเทศไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ต่างก็มีปัญหาด้านการผลักดันนโยบายสู่ห้องเรียนไม่ต่างกันกับเรา ในขณะเดียวกันก็มีหลายประเทศที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจึงได้นำแนวทางการดำเนินการของประเทศชั้นนำด้านการศึกษามาเป็นตัวอย่างในการประชุมนานาชาติ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนำนโยบายไปสู่ห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

นายศีลชัย กล่าวอีกว่า ไฮไลต์สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการจัดงานปีนี้ คือการให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากในการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกมิติ จึงได้เปิดพื้นที่ให้ EdWINGS ซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการศึกษา เข้ามาดูแลบริหารพื้นที่กว่า 400 ตร.ม. โดยจะมีการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจจากสตาร์ทอัพในพื้นที่ดังกล่าว

“ในยุค Global Disruptive Technology นี้ มีเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หรือ EdTech เกิดขึ้นจำนวนมาก ขณะเดียวกัน รัฐบาลเองก็กำลังให้ความสำคัญกับเรื่อง Education 4.0 เราเองจึงมีพื้นที่เพื่อช่วยเปิดวิสัยทัศน์และโอกาสให้คุณครูสามารถเข้าถึงแนวคิดใหม่ๆ ที่น่าสนใจด้านการศึกษา (สตาร์ทอัพ) ได้มากขึ้นในงาน EDUCA ซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการยกระดับการศึกษาของประเทศ” นายศีลชัย กล่าว

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.