Readspread.com

News and Article

อาชีวะโชว์พราว

KICK OFF ปักหมุดที่แรกกันอย่างสนุกสนาน ได้ทั้งสาระและความบันเทิง สำหรับกิจกรรมอาชีวะโชว์พราวครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร

      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดย ดร.ชาญเวช  บุญประเดิม ที่ปรึกษาการบริหารโครงการประจำสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผอ.วัชระ เกิดสิน ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ศพก.สอศ., คุณบุรินทร์ทร  แซ่ล้อ ผู้อำนวยการโครงการอาชีวะโชว์พราว และเครือข่ายเยาวชนโคตรอินดี้  ร่วมพิธีปักหมุดเปิดกิจกรรม “อาชีวะโชว์พราว”  ในครั้งแรกนี้จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  โดยท่าน ผอ.อรรถพล สังขวาลี  (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี) ให้การอนุเคราะห์สถานที่  โดยโครงการอาชีวะโชว์พราว มีกำหนดลงพื้นที่พบปะน้องๆ อาชีวศึกษา 77 จังหวัด (ทั่วประเทศ) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1.  เพื่อสร้างเครือข่ายนักรณรงค์และนักส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี  ในระดับอาชีวศึกษา บนเครือข่ายออนไลน์ ผ่าน FACEBOOK  FANPAGE
2.สนับสนุนให้เด็กอาชีวะสร้างสรรค์สื่อน้ำดี เผยแพร่ในโลกออนไลน์
3. จุดประกายให้เด็กอาชีวะแสดงศักยภาพ โดยบูรณาการทักษะความรู้ความสามารถที่มี คิดและทำประโยชน์แก่คนรอบข้างและสังคม
4.   เพื่อเป็นการก้าวเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง

 ภายในงานมี 1.โซนโชว์ของ  (นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์) เกมส์ 3D, การออกแบบชุด, Food Truck จากวิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ (SBAC), ผลิตภัณฑ์จากชุมชน Relax Chair, มะพร้าวถนอมความร้อน, กล่องมหัศจรรย์การเรียนรู้กู้บัญชี จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย, ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ, การมัดย้อมลายต่างๆ ,คหกรรม ขนมและอาหารจากวิทยาลัยธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ, แปรงร่างสร้างชีวิต, ออกแบบที่ระลึกชุดรามเกียรติ์, ลิ้นชักถอดประกอบได้ (แนวคิดจากรูบิก) จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลปะ และ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์, สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
 2.  โซนโชว์เฮลท์ มุมเพื่อสุขภาพ (Health) ตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ  จากศูนย์บริการสาธารณสุขมีนบุรี 43, มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
3. บนเวทีกับโซนโชว์กึ๋น การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และ พฤติกรรมที่มีต่อบุหรี่  สุรา ยาเสพย์ติด การใช้ความรุนแรง เรื่องเพศ  และการเกิดโรค NCDs  ระหว่างน้องๆ กับนพ.ขวัญประชา  เชียงไชยสกุลไทย  (นักวิจัยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ) และ นายพัฒนะ พรดอน ผู้มีประสบการณ์ตรงจากพิษสุราและบุหรี่ ตอบคำถามจากน้องๆ กันอย่างสนุกสนาน  ก่อนจะปิดกิจกรรมกับการแสดงของศิลปินน้องใหม่  HOME RUN (โฮมรัน)
หลังจากจบกิจกรรม ทุกสถาบันจะได้ร่วมประกวดการสร้าง FACEBOOK  FANPAGE เผยแพร่ข้อมูลออกสู่สังคมอย่างถูกต้อง  ครั้งที่ 2 เป็นการลงพื้นที่โชว์พราวที่ อศจ. (อาชีวศึกษาจังหวัด) ภาคใต้ในลำดับต่อไป  
 ติดตามข่าวสารได้ที่ FACEBOOK  FANPAGE อาชีวะโชว์พราว            

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.