Readspread.com

News and Article

Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 2 ตอน กองทุนรวมเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว

ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิมเท็ม หนุนเยาวชนและคนรุ่นใหม่ เพิ่มพูนประสบการณ์ไอที สร้างแอนิเมชั่นออมเงินเพื่ออนาคต ชิงเงินรางวัลกว่า 260,000 บาท

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด จัดประกวดการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 2 ตอน กองทุนรวมเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว เพื่อพัฒนาศักภาพและเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านไอทีในมิติความรู้ด้านการเงิน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 260,000 บาท ใน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน-นักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป มีทีมผู้สมัครมากถึง 77 ทีม โดยทุกทีมได้รับโอกาสเข้าบูธแค้มป์พัฒนาความรู้ด้านการเงิน เทคนิคการเล่าเรื่อง และการพัฒนาแอนิเมชั่นจากผู้เชี่ยวชาญก่อนลงมือสร้างผลงานจริง โดยผลประกวดรอบสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 60 ที่ผ่านมา พบว่า ผลงานเรื่อง “หาเงินง่าย…จะตาย” โดยทีม Try Again จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทนักเรียน-นักศึกษา รับเงินรางวัล 40,000 บาท ขณะที่ผลงานเรื่อง Seed โดยทีม HeyBoo! คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล รับเงินรางวัล 100,000 บาท

นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสากรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. กล่าวว่า “จากความร่วมมือระหว่าง ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. และบริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ในโครงการ Software Park – WealthMagik ปีที่ผ่านมา ส่งผลสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จนมีส่วนผลักดันให้เยาวชนไทยได้เล็งเห็นถึงคุณค่าการออมเพื่ออนาคต และตระหนักถึงคุณภาพสังคมสูงวัยที่กำลังขยายตัวมากขึ้น จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาสื่อหรือองค์ความรู้ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับวางแผนทางการเงินเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยได้อย่างมั่นคง ในปีนี้การประกวดมุ่งเน้นให้คนทั่วไปได้เรียนรู้นำเทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยบริหารเงินออม สอดคล้องกับแนวคิดขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุค Thailand 4.0 ภายใต้ชื่อโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 2 ตอน กองทุนรวมเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน-นักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง 77 ทีม ทุกทีมผู้สมัครได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมบูธแค้มป์ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการเงิน เทคนิคการเล่าเรื่อง และการพัฒนาแอนิเมชั่นจากผู้เชี่ยวชาญก่อนลงมือสร้างผลงานจริง ซึ่งมี 12 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบวันตัดสิน รวมถึงยังเปิดโอกาสให้ผู้ชมผลงานมีส่วนร่วมคัดเลือกทีม Popular Vote ด้วย”

ด้าน นายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด (WMSL) และเจ้าของเว็บไซด์ www.WealthMagik.com กล่าวว่า “โครงการ Software Park – WealthMagik Season 2 ได้รับการตอบรับที่ดีมาก มีผู้สมัครให้ความสนใจมากเป็น 2 เท่าจากปีแรก ผู้สมัครมีความหลากหลาย โครงการฯ ได้เห็นถึงศักยภาพและฝีมือทั้งทีมที่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี หรือแม้แต่บุคคลทั่วไปที่แสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ และปีนี้โครงการฯ ยังได้รับเกียรติจากหลายหน่วยงานที่เข้ามาให้การสนับสนุนโครงการ อาทิ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนด้านสถานที่มาตลอด 2 ปี”

ผลรางวัลผู้ชนะการประกวดผลงาน Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 2 ตอน กองทุนรวมเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว มีดังนี้

ประเภทนักเรียน-นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ : ผลงานเรื่อง “หาเงินง่าย…จะตาย” โดยทีม Try Again จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รับทุนการศึกษาจำนวน 40,000 บาท ด้วยกรรมการต่างเห็นพ้องกันว่า มีความโดดเด่นในคิดพล็อตเรื่องที่ง่าย ตรงประเด็น คุมคุณภาพโปรดักชั่นตั้งต้นจนจบได้ดี ซึ่งแนวคิดการพัฒนาผลงานของทีมคือ สร้างให้ตระหนักเห็นถึงความไม่แน่นอนของการทำสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั่วไปหรือแม้แต่เรื่องการลงทุนเองก็ตาม และหากลงทุนโดยปราศจากการศึกษาหาความรู้แล้ว ย่อมนำผลเสียมาให้ในภายหลัง

รองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีมสวดมนต์หน้าคอมฯ จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับผลงานเรื่อง “จากวันนั้นถึงวันนี้” รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีมบ๊วย นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร กับผลงานเรื่อง “FUTURE” รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
และรางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีม BBQ ผลงานร่วมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากเชียงใหม่และกาฬสินธุ์ กับผลงานเรื่อง “เส้นทางของดุ่ย” รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท

ประเภทบุคคลทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ : ผลงานเรื่อง Seed โดยทีม HeyBoo! โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่แม้จะเป็นนักศึกษาแต่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในประเภทบุคคลทั่วไป รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท ด้วยมติเอกฉันท์จากคณะกรรมการที่เห็นว่าผลงานมีความโดดเด่นมากในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ตีโจทย์เรื่องกองทุนรวมได้เข้าใจง่าย ใช้การอุปมาอุปไมยได้ดี และที่สำคัญมีการสื่อด้วยโปรดักชั่นที่มีคุณภาพที่ดีตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง ซึ่งแนวคิดการพัฒนาผลงานของทีมคือ เพื่อไม่ให้เราแก่ตัวไปเป็นภาระของผู้อื่น เราจึงต้องรู้จักการออมเพื่ออนาคตที่มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้ ไม่เดือดร้อนผู้อื่น ทั้งนี้ ทีม HeyBoo! กับผลงานเรื่อง Seed ยังคว้าอีกหนึ่งรางวัล Popular Vote รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาทด้วย

รองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีมกระด้งอาร์ต กับผลงานเรื่อง “ง่ายมากกก” รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม Motion Allure กับผลงานเรื่อง “Your New Weapon” รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.