Readspread.com

News and Article

เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม

“เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” ร่วมบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก ปีที่ 3

ตอกย้ำความสำเร็จเป็นปีที่ 3 กับกิจกรรม “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” ที่พร้อมบอกเล่าประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และเผยแพร่เรื่องราวดีๆ ของชุมชนตนเองให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่มาร่วมงาน  “River Festival 2017 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม ครั้งที่ 3” โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560  ซึ่งโครงการนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้เรื่องชุมชนให้แก่น้องๆ เยาวชน พร้อมช่วยฝึกฝนการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้แก่เด็กยุคใหม่ เพื่อเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป

ก่อนลงพื้นที่กิจกรรมในวันจริง ได้มีการจัดกิจกรรม Workshop และอบรมน้องๆ ด้วยการฝึกซ้อมนำเสนอและเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของแต่ละวัด  ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  และ  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยน้องๆ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมล้วนเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีอายุระหว่าง  7 – 15 ปี ที่เรียนหรืออาศัยอยู่ในชุมชนนั้นๆ และมีความกล้าแสดงออก มีจิตอาสา สามารถถ่ายทอดเรื่องราวในชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยวได้ สำหรับบรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างคึกคัก น้องๆ ทุกคนตั้งใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

คุณสุรพล เศวตเศรณี คณะกรรมการการจัดงาน River Festival 2017 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม และ  ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลในครั้งนี้ว่า “เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมดีๆ ของโครงการ River Festival 2017 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม ด้วยการร่วมอนุรักษ์สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมและเทศกาลประเพณีไทยไปสู่สากล  กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งเน้นที่จะเชื่อมโยงและทำงานร่วมกันแบบยั่งยืน ซึ่งน้องๆ เหล่านี้ก็จะเป็นตัวแทนของชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ที่เราจัดกิจกรรมงาน    ลอยกระทง River festival 2017 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม งานนี้แต่ละคนได้มาฝึกทักษะในด้านการสื่อสาร นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับสถานที่สำคัญประวัติศาสตร์ของชุมชนต่างๆ และจะเป็นตัวแทนในการอนุรักษ์สืบสานผ่านเรื่องราวที่มีความสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าได้อย่างยั่งยืนต่อไป

          น้องเลิฟ-เด็กหญิงสุภาวดี แสงอ่อน ตัวแทนน้องๆ จากเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม เผยความรู้สึกว่า “วันนี้รู้สึกสนุกมากๆ ค่ะ ได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พี่ๆ ทีมงานให้หาความรู้ด้วยการอ่านประวัติความเป็นมาตามป้ายภายในวัด และพวกหนูก็ท่องจำค่ะ เช่น เรื่องโบสถ์น้อย วิหารน้อย และทุกจุดที่เรายืน หนูประจำอยู่จุดโบสถ์น้อยกับจุดยักษ์ค่ะ และวันนี้หนูกับไอซ์ก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่แนะนำสถานที่ให้กับนักท่องเที่ยว รู้สึกตื่นเต้นมากๆ เลยค่ะ เพราะเป็นครั้งแรกที่หนูได้นำความรู้ที่ได้จากการอ่านและศึกษาในวันนี้ ทั้งในของเรื่องประวัติความเป็นมารวมถึงจุดสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดสำคัญต่างๆที่น่าสนใจ ภายในวัด นำมาบอกเล่าให้นักท่องเที่ยวฟัง”

          น้องไอซ์-เด็กชายจิตติพัฒน์ พันลาย เสริมต่อว่า “วันนี้ผมก็ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเรามาก ผมสนใจกิจกรรมเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม เพราะผมอยากเป็นมัคคุเทศก์ผมสนใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และอยากหารายได้เสริมช่วงปิดเทอมครับ ซึ่งวันนี้พี่ๆ ได้เปิดโอกาสให้ผมได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับวัดอรุณฯ ผมได้เห็นสถานที่จริง และได้ท่องจำทำความเข้าใจก่อน ทำให้ผมสามารถเล่ารายละเอียดความเป็นมาแต่ละจุดต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวฟังได้อย่างครบถ้วนครับ”

น้องหนึ่ง-เด็กหญิงหนึ่งฤทัย สวยดี เผยความรู้สึกว่า“วันนี้สนุกมากๆ ค่ะ ที่ได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หนูได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนี้เพราะคุณครูที่โรงเรียนแนะนำให้มาสมัครค่ะ และอยู่บริเวณใกล้บ้าน ทำให้สะดวกต่อการเดินทางมาร่วมกิจกรรม กิจกรรมวันนี้ได้ให้พวกเราหาความรู้ ด้วยความสามารถของพวกเราเอง โดยพี่ๆก็ได้ทดสอบความรู้ของพวกเราด้วยการตั้งคำถามให้เราไปหาคำตอบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา เช่น พระพุทธไสยาส ยักษ์วัดโพธิ์ พระอุโบสถ และอื่นๆค่ะ วันนี้มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และหนูได้มีโอกาสนำความรู้ที่ได้แนะนำให้กับนักท่องเที่ยวได้ฟังกัน ถึงแดดจะร้อนแค่ไหนหนูก็สู้ๆ ค่ะ”

          เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้เรื่องชุมชนให้แก่เยาวชน พร้อมช่วยฝึกฝนการเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไปสู่สากล

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.