Readspread.com

News and Article

เดอะมอลล์ ทุกสาขา ให้บริการรถรับส่ง พร้อมจอดรถฟรีวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

เดอะมอลล์ ทุกสาขา และ บลูพอร์ต หัวหิน ให้บริการรถรับส่ง พร้อมจอดรถฟรีวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

เดอะมอลล์ ทุกสาขา, บลูพอร์ต หัวหิน จัดรถบริการประชาชนร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมที่จอดรถฟรี ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม นี้
            เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  เดอะมอลล์ ทุกสาขา และบลูพอร์ต หัวหิน ได้เตรียมการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์ในการร่วมงานพระราชพิธี  โดยจัดจุดให้บริการรถรับส่งประชาชนไปยังจุดถวายดอกไม้จันทน์ในแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ประกอบด้วย ในกรุงเทพฯ ๕ จุด และต่างจังหวัด ๒ จุด
            ในกรุงเทพฯ ๕ จุดให้บริการ ดังนี้
จุดที่ ๑  เดอะมอลล์ รามคำแหง               ไปยังลานหน้าอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก
จุดที่ ๒  เดอะมอลล์ บางกะปิ                  ไปยังลานหน้าอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก
จุดที่ ๓  เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน            ไปยังศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
จุดที่ ๔  เดอะมอลล์ ท่าพระ                    ไปยังวัดเวฬุราชิน เขตธนบุรี
จุดที่ ๕  เดอะมอลล์ บางแค                    ไปยังวัดบุณยประดิษฐ์

สำหรับในต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ที่เดอะมอลล์ นครราชสีมา ไปยังลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ลานย่าโม) และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่บลูพอร์ต หัวหิน ไปยังวัดห้วยมงคล
นอกจากนี้ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, บลูพอร์ต หัวหิน ยังเปิดให้ประชาชนนำรถมาจอดฟรี โดยไม่คิดค่าบริการ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น.

ทั้งนี้ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม นี้ เดอะมอลล์ ทุกสาขา และบลูพอร์ต หัวหิน จะปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป และจะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖o
 นอกเหนือจากอำนวยความสะดวกพื้นที่จอดรถ และรับส่งประชาชนจากเดอะมอลล์แต่ละสาขาไปยังจุดวางดอกไม้จันทน์แต่ละจุดทั่วกรุงเทพมหานครแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารเจให้บริการประชาชนที่เดินทางร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ บริเวณลานหน้าอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ซึ่งเป็นจุดที่กรุงเทพมหานครจัดเตรียมไว้เป็นจุดถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมพิธี ณ บริเวณดังกล่าว ไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ คน

About Post Author

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.