Readspread.com

News and Article

“เอส เอฟ ปั้นเด็กยุคใหม่…หัวใจรักบริการ”

เอส เอฟ คืนกลับสังคม จัดอบรมให้ความรู้และมอบทุนการศึกษา โครงการ “เอส เอฟ ปั้นเด็กยุคใหม่…หัวใจรักบริการ”

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย คุณสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรม CSR หรือกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการ “เอส เอฟ ปั้นเด็กยุคใหม่…หัวใจรักบริการ ประจำปี 2560” เป็นโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องหัวใจของงานบริการ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษา ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์

สำหรับ โครงการ “เอส เอฟ ปั้นเด็กยุคใหม่…หัวใจรักบริการ ประจำปี 2560” นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้คัดเลือกนักเรียน จำนวน 100 คน จาก 10 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน วิทยาลัยพณิชยการบางนา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร อาทิ อาจารย์แบงค์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ วิทยากรที่มีชื่อเสียงในด้านของการฝึกอบรมด้านการตลาด  การขาย การบริการ และที่ปรึกษาด้านพัฒนาศักยภาพธุรกิจและองค์กร ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำ, ทีมทรัพยากรบุคคล บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพิมสิริ ทองร่มโพธิ์ ผู้จัดการแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนักแสดงรับเชิญชื่อดัง กิก ดนัย จารุจินดา ซึ่งได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ การทำธุรกิจ ร้านอาหารญี่ปุ่น SHIN KAI (ชินไค) ให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้ฟัง ทำเอาน้อง ๆ หลายคนต่างมีแรงบันดาลใจ และเข้าใจเรื่องงานบริการกันอย่างถ่องแท้มากขึ้น

ปิดท้ายโครงการด้วยการมอบใบประกาศนียบัตรโดย คุณสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีพิธีมอบทุนการศึกษาโดย คุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 ทุน รวมเป็นเงิน 150,000 บาท (แบ่งเป็นทุนละ 10,000 บาท จำนวน 10 ทุน และ 5,000 บาท จำนวน 10 ทุน) ให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นทุนการศึกษาและต่อยอดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาต่อไป

คุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการความบันเทิง และความสุขให้กับลูกค้า ซึ่งหัวใจหลักของ เอส เอฟ คือการสร้างความประทับใจในการบริการที่ดีให้กับลูกค้ามาโดยตลอด ณ ปัจจุบัน สังคมไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้านงานบริการอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบุคลากรที่มีจิตใจในการรักการบริการอย่างแท้จริง กิจกรรมในวันนี้ทาง เอส เอฟ จึงต้องการที่จะสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจในการรักการบริการให้แก่ เด็กนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่กำลังจะเติบโตและก้าวเข้าสู่วัยทำงาน ได้เติบโตและก้าวไปไปเป็นคนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

ในขณะเดียวกัน เอส เอฟ ยังได้มีการมอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ให้เยาวชนไทยได้เล็งเห็นถึงโอกาสของผู้ที่ศึกษาสายอาชีวศึกษา รวมทั้งนำไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจการให้บริการ ซึ่งบริษัทมีความต้องการให้หัวใจของการบริการได้ฝังแน่นอยู่ภายในจิตใจของคนไทย เพื่อที่จะได้สะท้อนกลับสู่สังคม นับเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติ ในด้านของการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยเช่นกัน”

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.