Readspread.com

News and Article

TK Reading Club ตอน ลับแล, แก่งคอยย้อนกลับ

TK Reading Club ตอน ลับแล, แก่งคอยย้อนกลับ

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ห้องมินิเธียเตอร์ 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

อุทยานการเรียนรู้ TK park  ชวนน้องๆ เยาวชนและผู้ที่รักการอ่านทุกท่าน  พบปะพูดคุยกับเจ้าของผลงาน “ลับแล, แก่งคอย” วรรณกรรมซีไรต์ที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตสามชั่วอายุคนของชีวิตสามัญชนจำนวนมากในสังคมไทยที่วนเวียนอยู่ในวัฒนธรรม สังคม ความเชื่อที่สืบทอดกันมา และแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้น สะท้อนชีวิตทั้งด้านดีและเลวของมนุษย์ การตัดสินถูกผิดของคนในสังคม  อุทิศ เหมะมูล พร้อมวิทยากรรับเชิญพิเศษ กิตติพล สรัคคานนท์ บรรณาธิการสำนักพิมพ์ 1001 ราตรี ร่วมเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริง จากคนทำงานจริง เพราะการอ่านไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตำราเรียน…

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.