Readspread.com

News and Article

พัฒนาผู้นำเสริมสร้างความปลอดภัยด้วยวินัยการดื่มอย่างรับผิดชอบ

มปอ. ร่วมกับ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1
จัดอบรมโครงการ ‘พัฒนาผู้นำเสริมสร้างความปลอดภัยด้วยวินัยการดื่มอย่างรับผิดชอบ’ ขึ้นครั้งแรก
สานต่อวินัยพร้อมขยายเครื่อข่ายความรู้รณรงค์สู่ชุมชน  

   
นางสาววลี เกียรติพงษ์พันธ์ (ที่2จากซ้าย) ผู้จัดการโครงการพัฒนาผู้นำเสริมสร้างความปลอดภัยด้วยวินัยการดื่มอย่างรับผิดชอบ มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) พร้อมด้วยตัวแทนมูลนิธิฯ เปิดโครงการอบรม ‘พัฒนาผู้นำเสริมสร้างความปลอดภัยด้วยวินัยการดื่มอย่างรับผิดชอบ’ ขึ้นเป็นครั้งแรกแก่เหล่าทหาร กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 เพื่อสานต่อพันธกิจพร้อมขยายเครือข่ายผู้นำในการร่วมมือนำความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนในครั้งนี้ สำหรับการรณรงค์สู่ชุมชนและคนรุ่นใหม่ รวมถึงเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว อันนำมาซึ่งความปลอดภัยบนท้องถนนและการลดอุบัติเหตุ ณ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1   เมื่อเร็วๆ นี้

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.