Readspread.com

News and Article

ประกวดภาพยนตร์สั้น SHORT FILM : SHORTCUTS

CAT หว่านเมล็ดพันธุ์ดิจิทัลในคนรุ่นใหม่ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โลกเทคโนโลยี ผ่านโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น SHORT FILM : SHORTCUTS

            นับเป็นปีแรก ที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดย CAT Channel ช่องวาไรตี้ไอทีบนแพลตฟอร์มทีวีดาวเทียม ได้จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น SHORT FILM : SHORTCUTS ขึ้น ภายใต้แนวคิด  “เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยได้เชิญชวนนิสิตนักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมผลิตผลงานภาพยนตร์สั้นส่งเข้าประกวด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา CAT ในฐานะผู้นำด้านโทรคมนาคมรายใหญ่ของไทย ได้พยายามสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านนวัตกรรมดิจิทัลและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีของประเทศ โดยได้ นำเสนอเนื้อหารายการที่มุ่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้านไอทีและนวัตกรรม ผ่านช่องทาง CAT Channel รวมทั้งสนับสนุนการผลิตคอนเทนต์คุณภาพที่หลากหลายและมีประโยชน์ต่อสังคม
          
ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  การก้าวสู่สังคมดิจิทัลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นอกจากระบบและโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมที่ CAT ได้พัฒนามาโดยตลอด เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้งาน Internet Bandwidth ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดได้แล้วนั้น การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง นับเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชน ให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่สังคมดิจิทัลได้อย่างแท้จริง
“จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันตลอด24 ชั่วโมง แม้กระทั่งตอนหลับ โลกดิจิทัลก็ไม่เคยหยุดนิ่ง โลกธุรกิจก็เช่นกัน ปัจจุบันคือเข้าสู่ยุคของ Disruptive Technology คือ เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า และสามารถเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ ซึ่งการมีเครื่องมือและองค์ความรู้ในด้านนี้ จะสามารถสร้างข้อได้เปรียบอย่างมาก และ CATในฐานะของผู้ให้บริการด้านเครือข่ายโทรคมนาคมของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือซึ่งจะช่วยสร้างทางลัดสู่ความสำเร็จของธุรกิจ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูลให้สมบูรณ์แบบที่สุด รวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมดิจิทัลที่สามารถตอบสนองกับความต้องการของธุรกิจทั้งในวันนี้ และรองรับกับความต้องการในอนาคต”
“สำหรับโครงการประกวดหนังสั้น SHORT FILM : SHORTCUTS ในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ CAT Channel ได้ดำเนินการจัดขึ้น โดยเรามองว่าคนรุ่นใหม่ ที่เติบโตมาพร้อมกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต น่าจะสามารถถ่ายทอดมุมมอง ความคิด เกี่ยวกับเรื่องราวที่เราต้องการสื่อสาร นั่นคือ เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าใจได้ง่าย ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดความคิดของผู้ที่ได้รับชมหนังสั้นเหล่านี้ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้ต่อธุรกิจให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด”
ทั้งนี้ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น SHORT FILM : SHORTCUTS เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศ ได้แสดงศักยภาพการผลิตผลงานที่มีมาตรฐาน เตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต มีเวทีที่จะนำเสนอไอเดีย แสดงฝีมือเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านหนังสั้น ที่สามารถถ่ายทอดแนวคิดการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเป็นเส้นทางลัดสู่ความสำเร็จของการทำธุรกิจ ด้วยเรื่องราวเนื้อหาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย น่าติดตาม และเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย เพื่อรับทุนการศึกษาที่มอบให้ตลอดทั้งโครงการกว่า 500,000 บาท โดยผู้ชนะรางวัลยอดเยี่ยม จะได้รับทุนการศึกษา  100,000 บาท ทั้งนี้ หนังสั้นที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจำนวน 20 เรื่อง จะนำไปออกอากาศทาง CAT Channel เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ชม และหนังสั้นที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 อันดับ ก็จะได้นำไปฉายในโรงภาพยนตร์ CAT First Class Cinema @ Central World ในวันประกาศผลอีกด้วย
          ดร.ดนันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “CAT Channel จะยังคงเป็นช่องทางสำคัญในการทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบคอนเทนต์ที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีของประเทศอย่างต่อเนื่อง”

สำหรับนิสิตนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานภาพยนตร์สั้นร่วมประกวดในโครงการ Short Film Shortcuts ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดคณะและชั้นปีการศึกษา แต่สังกัดสถาบันเดียวกันเท่านั้น รับสมัครในประเภททีมทีมละ 2-5 คน สามารถส่งใบสมัครพร้อมโครงเรื่อง ขนาดความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 และหลักฐานการสมัครอื่นๆ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 กันยายน 2560 โดยสามารถดาวน์โหลด     ใบสมัครและหลักเกณฑ์เงื่อนไข กติกาการประกวด ได้ที่ www.catshortfilm.com  ส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม [email protected] หรือโทร 086 354 5888

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.