Readspread.com

News and Article

DBS การศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

DBS เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ มุ่งยกระดับการศึกษาหลักสูตรนานาชาติของประเทศไทยให้ก้าวไกลสู่สากล
กลุ่มโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าประกาศพร้อมก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาด้วยหลักสูตรนานาชาติคุณภาพชั้นนำของโลก  จัดงานเปิดตัวโรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) อย่างเป็นทางในงาน The Launch of Denla British School ณ สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ  โดยได้รับเกียรติจาก มร. ไบรอัน  เดวิดสัน เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี  พร้อมด้วย     มร.มาร์คัส วินสเลย์  ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์และการลงทุน สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย      ร่วมเปิดงานในครั้งนี้  โรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) ใช้หลักสูตรประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ดีที่สุดในโลก  พร้อมพัฒนาให้เหมาะสมกับสังคมไทยทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรม  
โรงเรียนนานาชาติ Denla British School ประกาศพร้อมก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติชั้นนำของโลก ด้วยการก่อตั้งโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาจากประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดในโลก พร้อมจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับเด็กไทยทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรม ทั้งยังส่งเสริมให้เด็กไทยสามารถสอบเข้าไปเรียนต่อในสถานศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อยกระดับการศึกษาหลักสูตรนานาชาติของประเทศไทยให้ก้าวไกลสู่สากล

จากความสำเร็จในพัฒนาการเรียนการสอนมามากว่า 38 ปี ของทั้งสาขาเพชรเกษมและพระราม 5  ที่มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และรองรับการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันในระดับโลก ผนวกกับความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของทีมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเด่นหล้า อ.อารย์ ปาลเดชพงศ์  และดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์กับดร. เต็มยศ ปาลเดชพงศ์  ผนวกกับประสบการณ์ของครูใหญ่ คุณอลิสัน เทอร์เนอร์ และทีมบริหารที่มีมามากว่า 16 ปีในการบริหารจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของโลก รวมทั้งอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยองค์ประกอบทั้งหมดนี้ 
 “โรงเรียนนานาชาติ DENLA BRITISH SCHOOL (DBS) จะเป็นโรงเรียนนานาชาติที่เปิดสอนในหลักสูตรของประเทศอังกฤษแบบเต็มรูปแบบที่มีคุณภาพอีกโรงเรียนหนี่งในประเทศไทย” นอกจากนี้มีหลักสูตรการปรับพื้นฐาน (Transition Program) โดยหลักสูตรนี้มีไว้เพื่อปรับพื้นฐานวิชาหลัก อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนใน DBS อย่างมีความสุข เพราะพื้นฐานของนักเรียนอยู่ในระดับเท่าเทียมกัน การปรับพื้นฐานขึ้นอยู่กับนักเรียนแต่ละคนว่ามีความไม่คล่องทางด้านใดก็ปรับพื้นฐานในวิชานั้นๆ และจะเปิดเป็นทางการสำหรับภาคเรียนแรกในเดือนสิงหาคม 2560  โรงเรียนนานาชาติ DBS แห่งใหม่นี้ตั้งอยู่บน ถ.ราชพฤกษ์  จ.นนทบุรี บนเนื้อที่กว่า 45 ไร่  ในส่วนของอาคาร ห้องเรียน สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมทุกอย่างภายในโรงเรียนได้รับการออกแบบให้มีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล (World Class Facilities) เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนของเราพัฒนาทักษะในทุกๆ ด้าน  
โรงเรียนยังสรรหาบุคลากรในระดับแนวหน้าของวงการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีเยี่ยมเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับนักเรียนทุกคน 
โรงเรียนเริ่มเปิดรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 3 – 18 ปีเพื่อเข้าศึกษาในระดับ Early Year 1–Year 13 (เทียบเท่าชั้น อ.1 – ม.6) โดยในปีการศึกษา 2560 จะเปิดรับนักเรียนในระดับ Early Year 1–Year 6 (อ.1 – ป. 5) ก่อน โดยมีกำหนดการเปิดเรียนสำหรับหลักสูตรปรับพื้นฐานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 และเปิดเรียนสำหรับปีการศึกษาแรกในเดือนสิงหาคม 2560

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.