Readspread.com

News and Article

ธนัชวิชญ์ แทรเวล ได้รับการรับรอง ISO

 “ธนัชวิชญ์ แทรเวล ได้รับการรับรอง ISO รายแรกในประเทศไทย”

บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด ผู้ให้บริการรถโดยสารแบบไม่ประจำทางด้วยรถบัส รถทัวร์ และรถโค้ชปรับอากาศวีไอพี ระดับพรีเมี่ยม มาตรฐานสากล ชั้นนำของประเทศไทย โดย นายแพทย์ ธนัช เงินประเสริฐศรี กรรมการผู้จัดการ และนายวิชญ์ เงินประเสริฐศรี ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรับมอบประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐานการให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถบัสและรถโค้ชปรับอากาศแบบไม่ประจำทาง หรือ ISO 9001 : 2008 จากบริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับเกียรติจากนายสุเมธ หุตินทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ ณ สำนักงาน บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น เมื่อเร็วๆนี้
ธนัชวิชญ์เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารแบบไม่ประจำทางรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO ระดับสากลดังกล่าว ซึ่งนายแพทย์ ธนัช เงินประเสริฐศรีได้เปิดเผยว่าจุดเด่นที่ทำให้ธนัชวิชญ์ได้รับมาตรฐานดังกล่าวคือ “ความใส่ใจในบริการและคำนึงถึงคุณภาพของรถเป็นอันดับหนึ่ง

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.