Readspread.com

News and Article

Thailand-Taiwan Startup Gateway

กระทรวงวิทย์ฯ-สวทช. จับมือ NCTU ไต้หวัน คัด 8 สตาร์ทอัพไทย
ร่วมโครงการ Thailand-Taiwan Startup Gateway เดือน พ.ย. นี้

ในงาน Thailand Tech Show 2017 ที่ไบเทค บางนา – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) โดย นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเจียวทง (National Chiao Tung University: NCTU) โดย นายไมค์ เชง (Mr. Mike Chen) ผู้บริหาร Centre of Industry Accelerator and Patent Strategy, NCTU ประเทศไต้หวัน แถลงความร่วมมือการเพิ่มศักยภาพของเทคสตาร์อัพไทย ภายใต้ความร่วมมือโครงการ “Thailand-Taiwan Startup Gateway” ซึ่งจะคัดเลือกสตาร์ทอัพ 8 รายเมืองไทยเข้าร่วมโครงการที่ประเทศไต้หวันในเดือน พ.ย. 60 นี้ ร่วมกับอีก 5 ประเทศ (มาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และอังกฤษ) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้มแข็งด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนเกิดเครือข่ายเชื่อมโยง และเพิ่มโอกาสการลงทุนให้มากยิ่งขึ้น

นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า โครงการ Thailand-Taiwan Startup Gateway เป็นโครงการช่วยเพิ่มศักยภาพเทคสตาร์ทอัพ ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเจียวทง ประเทศไต้หวัน ดำเนินการขึ้น ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเข้มแข็งของแต่ละฝ่ายที่มีอยู่ผลักดันให้เทคสตาร์ทอัพ มีความเข้มแข็งก้าวหน้าอย่างยั่งยืนบนเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก สำหรับประเทศไทยทางศูนย์บ่มเพาะฯ จะทำการคัดเลือกสตาร์ทอัพจำนวน 8 ราย ที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้ ร่วมกับสตาร์ทอัพประเทศอื่นๆ ได้แก่ มาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และอังกฤษ

“หัวใจสำคัญหนึ่งของสตาร์ทอัพ คือ การโตให้เร็วอย่างมั่นคง และการขยายตัวด้วยรูปแบบธุรกิจใหม่ ดังนั้น โครงการดังกล่าว จึงจะจัดให้มีกิจกรรม soft landing programme เป็นเวลา 6 วัน ที่เมือง Hsinchu ซึ่งเป็นที่ตั้งของ NCTU Accelerator มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยแห่งชาติของไต้หวัน หลังจากนั้นสตาร์อัพไทยทุกราย จะได้เข้าร่วมงาน Meet Taipei ณ กรุงไทเป อีกเป็นเวลา 3 วัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้มแข็งด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการสร้างและเชื่อมโยงเครืองข่ายที่หลากหลาย ในมิติต่างๆ อาทิ รู้ทิศทางของผู้ผลิต เข้าถึงกระบวนการในการดำเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระดับสากล เกิดการเร่งประยุกต์ใช้นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ การบูรณาการซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ การพัฒนาแอปพลิเคชัน โซลูชั่นต่างๆ ให้ตอบโจทย์ ตลอดจนการเพิ่มโอกาสการลงทุนในช่วงแรกด้วยความช่วยเหลือของที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ เป็นต้น”

โครงการ Thailand-Taiwan Startup Gateway ถือเป็นเวทีหนึ่งให้สตาร์ทอัพไทยได้มีโอกาสพบปะกับนักลงทุน และกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อมีโอกาสได้เติบโต ขยายธุรกิจ รวมถึงการระดมทุนในรูปแบบของธุรกิจสตาร์ทอัพ เทคสตาร์ทอัพที่สนใจ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สวทช. โทร. 0 2583 9992 ต่อ 1514-1515 หรืออีเมล [email protected]

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.