Readspread.com

News and Article

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าสู่ธุรกิจ Game & e-Sports

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือยักษ์ใหญ่ การีนาสร้างเด็กไทย เข้าสู่ธุรกิจ Game & e-Sports อาชีพของคนรุ่นใหม่ก้าวไกลระดับโลก

 คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท การีนา ออนไลน์(ประเทศไทย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “เพื่อสร้างเด็กไทย เข้าสู่ธุรกิจ Game &e-Sports อาชีพของคนรุ่นใหม่ก้าวไกลระดับโลก” พร้อมบรรยายพิเศษ ภาพรวมตลาดเกมในประเทศไทยโดย Allen Hsu, Corporate Partnership Senior Manager in Game Business บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เล็งเห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งของธุรกิจ Game & e-Sports ที่มีการเติบโตในปัจจุบันอย่างมากทั่วโลกจึงได้ร่วมมือกับ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย)ในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในธุรกิจ Game และ e-Sportsตลอดจนมหาวิทยาลัยศรีปทุมจะมีการส่งนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ทำงานใน บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย)อีกทั้งยังได้มีความร่วมมือกันในการดำเนินการจัดทำโครงการประกวดแข่งขัน e-Sports ในวาระโอกาสต่างๆต่อไป
ทั้งนี้ ยังเป็นการตอบโจทย์กีฬาแห่งอนาคต เนื่องจาก e-Sports ได้รับความนิยมเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
ซึ่งในต่างประเทศมีการจัดแข่งขันอย่างแพร่หลายอีกทั้งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียได้พิจารณาเห็นชอบว่าการแข่งขันเกมหรือ e-Sportsนั้นจะได้รับการบรรจุลงในมหกรรมกีฬา เอเชียน เกมส์ โดยจะเริ่มอย่างเป็นทางการในปี 2022 ทำให้ธุรกิจ e-Sports มีการเติบโตที่สูงมากขึ้น ซึ่งทางคณะดิจิทัลมีเดียมหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้นมีรายวิชาที่ตอบโจทย์กีฬา e-Sports ทั้งในแง่ของการจัดการแข่งขัน การเป็นนักพากย์เกม ฝ่ายเทคนิค รวมทั้งนักกีฬา

และที่สำคัญคณะดิจิทัลมีเดียยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านดิจิทัลคอนเทนต์ โดยมีนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ และผลิตเกม ได้อีกด้วยด้าน คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัดได้กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในครั้งนี้ว่า“อุตสาหกรรมเกมและกีฬาอีสปอร์ตมีการเติบโตเป็นอย่างมาก ตลาดเกมทั่วโลกมีมูลค่ารวมสูงถึง 99.6พันล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับในประเทศไทยตัวเลขมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 597.2 ล้านเหรียญสหรัฐประกอบกับความชัดเจนในการให้การสนับสนุนจากภาครัฐเช่น การให้บรรจุอีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬาและนโยบายที่จะผลักดันประเทศไปสู่สังคมดิจิตอลและไทยแลนด์ 4.0ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้อุตสาหกรรมเกมบ้านเราเติบโตมากขึ้น
จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของตลาดด้วยซึ่งถือเป็นจุดประสงค์หลักของการลงนาม

ความร่วมมือในครั้งนี้โดยเราคาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนด้านองค์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถให้พร้อมก้าวเข้าสู่โลกของธุรกิจเกม ซึ่งต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเข้าใจถึงโอกาสที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยการเปิดหลักสูตรให้น้องๆที่สนใจในธุรกิจเกมได้มีพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้และพร้อมที่จะทำงานในสายอาชีพที่ตนรัก”
สิ่งสำคัญของคนที่จะเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมเกมจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลาซึ่งถือเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่เราใช้คัดเลือกพนักงานเข้ามาทำงานที่การีนา”ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่ารู้ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรของประเทศสู่ภาคธุรกิจGame &e-Sports ระดับโลกในอนาคต ทั้งนี้คณะดิจิทัลมีเดีย
ให้ความสำคัญกับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลคอนเทนต์เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านดิจิทัลคอนเทนท์ของประเทศและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาผลงานทางด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์โดยปัจจุบันเปิดสอนใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาดิจิทัลอาร์ตส์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม และสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับภายหลังการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะร่วมกับบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ในการร่วมกันดำเนินงานตามแผนความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรได้มีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เข้าสู่ธุรกิจ Game & e-Sportsในระดับโลก…

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.