Readspread.com

News and Article

ครบรอบ 15 ปี วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร สะท้อนผลงาน เชิดชูศาสตร์พระราชา

ครบรอบ 15 ปี วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร
สะท้อนผลงาน เชิดชูศาสตร์พระราชา

ฝนหลวง ฝนคลายแล้ง ให้มีน้ำปริมาณมากพอในด้านการเกษตร ให้คนไทยมีข้าวและผักผลไม้เพียงพอต่อการรับประทาน
พระราชทานอาชีพเลี้ยงโคนม วิสัยทัศน์ที่ยาวไกล เล็งถึงสุขภาพของคนไทย ให้คนไทยได้ดื่มนมเพื่อเพื่อสุขภาพที่ดี และทำให้คนจำนวนหนึ่งได้มีอาชีพรีดนมอีกด้วย
หญ้าแฝกเป็นศัตรูพืช แต่ถ้ารู้คุณประโยชน์ก็ไม่ใช่ศัตรูพืชเพราะรากสามารถยึดหน้าดินไม่ให้ดินไหลและยังกักเก็บน้ำได้ดีอีกด้วย
ข้าวไทยที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพัฒนาสายพันธุ์ไว้ เพื่อนำมาแจกจ่ายและปลูกข้าวให้กับเกษตรกร ในพิธีสำคัญของชาติ พิธีพระนังคัลแรกนาขวัญ
ทรงประดิษฐ์กังหันชัยพัฒนา เพื่อปรับคุณภาพน้ำให้ดียิ่งขึ้น
ทรงคิดค้นเชื้อเพลิง จากวัตถุดิบธรรมชาติ
ครูตู้ ครูพระราชทาน การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่มีมากว่าสองทศวรรษแล้ว เป็นการขยายโอกาสทางการเรียนให้มีความเสมอภาคทั่วประเทศ ทั้งในเมืองและถิ่นทุรกันดาร
ทรงริเริ่มโครงการ “ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก” คือการปล่อยป่าไม้ให้คงอยู่สภาพเดิมโดยไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมัน ปล่อยไปอย่างนั้น
ปลานิล พันธุ์ปลาพระราชทาน ที่เติบโตได้ไว เหมาะสมต่อภูมิประเทศ มีสารอาหารครบถ้วน
“จากฝิ่นสู่ผลไม้เมืองหนาว” ทรงปลูกผลไม้เมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่นที่ผิดกฎหมาย

น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

การไม่หยุดที่จะเรียนรู้ รวมถึงพระปรีชาสามารถในทฤษฎีต่างๆ  นำมาซึ่งแนวคิดในการจัดงานครบรอบ 15 ปี  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดี จัดการประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการ ภายใต้ชื่อ SUIC’s 15th  International Conference  and Exhibition:  The Integration of Art, Creativity and Management โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย    Mr. Alain Sebban ผู้ก่อตั้งสถาบันวาแตล จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส, Professor David Roberts, Pro Vice Chancellor and Dean of the Faculty of the Arts, Design and Media Birmingham City University  สหราชอาณาจักร  ร่วมแสดงความยินดี พร้อมพันธสัญญาผู้นำในหลักสูตรสองปริญญา สร้างโอกาสการทำงานระดับสากลให้กับบัณฑิตไทยให้ดียิ่งขึ้น (วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ อาคารไปรษณีย์ไทย บางรัก ห้องไปรษณีย์ฤดีสราญ) 
นอกจากหัวข้อวิชาการแล้ว ภายในงานยังมีนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ ๙   ผ่านการจัดแสดงพระราชกรณียกิจที่สำคัญ บทกลอนภาษาฝรั่งเศส ภาพวาดในหลวงรัชกาลที่ ๙  วีดีโอเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตรัสถึงเรื่องสังคม, การศึกษา, ปรัชญาและเศรษฐกิจพอเพียง สะท้อนถึงอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน ที่เน้นการพัฒนาบุคคลรวมทั้งสังคมอย่างยั่งยืน  โดยหนึ่งในตัวอย่างผลงานที่น่าสนใจอย่างมากคือ     The Royal Projects of King Rama IX of Thailand  ในรูปแบบ  3D Papers Art  นายกิตติคุณ โรจนสมิทธ์ ศิลปบัณทิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (B.F.A. in Digital Communication Design) หลักสูตรนานาชาติสองปริญญา วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร และ Birmingham City University สหราชอาณาจักร เผยว่า จากพระราชกรณียกิจ ทรงงานหลากหลายเพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทย พร้อมแนวคิดทฤษฎีในการพึ่งพาตนเอง  ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความทุกข์ยากของประชาชน เหนืออื่นใดคือหลักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง สร้างความสุขได้ง่ายๆ แค่รู้จักพอ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ จึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานชิ้นนี้ (รายละเอียดผลงานแต่ละชิ้น # ความหมายและคอนเซปต์ตามที่เขียนไว้ด้านบน)
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท  พร้อมชื่นชมกับความสามารถด้านศิลปะของเยาวชนไทย ชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.suic.org   

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.