Readspread.com

News and Article

Miracle of Candle

งาน Miracle of Candle อลังการประติมากรรมเทียนหอมหนึ่งเดียวในโลก

การแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวพุทธศาสนา เพราะเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวบ้านจะทำการฟันเทียนให้ยาวรอบศรีษะแล้วนำไปถวายพระเพื่อไว้ใช้จุดบูชาในช่วงจำพรรษา  นอกจากเทียนพรรษาก็ยังมีน้ำ ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยทานเพื่อนำถวายพระสงฆ์ต่อมาได้มีการหล่อเทียนขึ้น ในการหล่อเทียนพรรษาจะมีขั้นตอนนการหล่อเทียนที่สลับซับซ้อนเพราะต้องทำให้มีลวดลายที่ละเอียดสวยงาม ส่วนการทำเทียนแบบแกะสลักวิธีการทำจะไม่สลับซับซ้อนเหมือนการหล่อเทียน แต่การแกะสลักเทียนจะใช้เทียนที่มีลักษณะลำต้นใหญ่  จึงทำให้ประชาชนมีความสนใจและให้ความสำคัญกับประเพณีการแห่เทียนพรรษามากขึ้น และได้มีการจัดประกวดเทียนพรรษาเพื่อเพิ่มสีสันในวันงาน เมื่อการประกวดเทียนพรรษาเป็นชื่นชอบของประชาชน โดยจะจัดประเพณีขึ้นในวันเข้าพรรษาซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตามปีปฏิทิน

ในอดีตประเพณีการแห่เทียนพรรษาไม่ได้จัดงานใหญ่โตมากนัก แต่เมื่อประชาชนเริ่มสนใจและได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแห่เทียนพรรษาและการทำเทียนพรรษา จึงทำให้ปัจจุบันได้มีการจัดงานขึ้นอย่างใหญ่โตพร้อมกันทั่วทั้งประเทศเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคี การร่วมมือร่วมใจ และตระหนักถึงการให้ความสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประชาชนชาวไทย โดยจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องการแห่และประกวดเทียนพรรษาได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งทุกหน่วยงานในจังหวัดได้ให้ความร่วมมือกันอย่างดีขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับจังหวัดส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมอันดี อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ในนามของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี        ขานรับนโยบายร่วมสร้างสีสันและเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี  สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา และส่งสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี,  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี, เทศบาลนครอุบลราชธานี, เทศบาลเมืองแจระแม และ ไทยประกันชีวิต จัดงาน  Miracle of Candle อลังการประติมากรรมเทียนหอมหนึ่งเดียวในโลก ภายใต้คอนเซปต์ นครนาคราช ชมความงดงามของพ่อปู่ศรีสุทโธมหาเทพนาคาผู้ยิ่งใหญ่ (โดยมีความเชื่อว่าพญานาคมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ทั้งเป็นผู้ปกป้องคุ้มครององค์พระศาสดา และมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า)

พร้อมชมบรรยากาศอัศจรรย์เมืองบาดาล ผลงานการออกแบบปั้นและแกะสลักโดยช่างฝีมือศิลปินรุ่นใหม่ ที่มีความตั้งใจสืบทอดงานศิลป์ภูมิปัญญาของแผ่นดิน คุณชาลิดา พูลทรัพย์ (ครูอ้อย) จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดม และคณะนักศึกษาแผนกวิจิตรศิลป์ ชั้นปีที่4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมชมนิทรรศการประวัติ ความเป็นมาของประเพณีแห่เทียนพรรษา และขั้นตอนการทำเทียน ประเพณีคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5-10 กรกฎาคม 2560 บริเวณ ลานอะควาเรียม  ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

นอกจากนี้ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ยังเปิดให้บริการที่จอดรถสำรองและจัดเตรียม   รถรับ-ส่งนักท่องเที่ยวเพื่อร่วมชมความงดงามของขบวนแห่เทียนอันยิ่งใหญ่  บริเวณ ทุ่งศรีเมือง ในวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00น.ฟรี

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.